Res mer hållbart

Ät mer hållbart

Inred hållbart

Välkommen till Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige såväl som internationellt genom att bidra med ökad kunskap. Genom tre fokusområden ska programmet utveckla färdplaner och hållbara praktiker.

Läs mer

Senaste nytt

Upp till 30% av flygresenärer kan byta till nattåg

Förenklade bokningssystem, bekvämare nattåg, kortare restid och fler direktlinjer kan göra att 20-30% av svenska flygresenärer byter till nattåg när de ska ner på kontinenten. För att minska klimatpåverkan från vårt resande krävs en del omställningar, både teknisk...

Vinst eller välgörenhet – ett nytt dilemma för andrahandsmarknaden

Mängden plattformar för att köpa och sälja kläder i andrahand har exploderat senaste åren. Andrahandsmarknaden för kläder kan stödja övergången till en mer cirkulär ekonomi – plaggen återbrukas och deras livstid förlängs. Men vilka är egentligen vinnarna och...

Tillräcklighet i IPCCs sjätte syntesrapport

I sin senaste syntesrapport understryker IPCC att mycket snabba och drastiska utsläppsminskningar måste till om tvågradersmålet inte ska överstigas. En typ av åtgärder som pekas ut är de som riktar in sig på ”sufficiency” eller tillräcklighet som det kallas på...

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Mat

Semester

Heminredning