Res mer hållbart

Ät mer hållbart

Inred hållbart

Välkommen till Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige såväl som internationellt genom att bidra med ökad kunskap. Genom tre fokusområden ska programmet utveckla färdplaner och hållbara praktiker.

Läs mer

Senaste nytt

Kartläggning av konsumtionens påverkan på klimat och miljö

  I en ny rapport beskrivs hur konsumtion av 218 olika varor och tjänster påverkar utsläppen av växthusgaser, land- och vattenanvändning. I kartläggningen finns både varor och tjänster som vanligen konsumeras av svenska hushåll samt den typ av varor och tjänster som...

VÅRA FOKUSOMRÅDEN