Styrelsens seminarieserie

Varje ledamot i Mistra Sustainable Consumptions styrelse står som värd för ett öppet seminarium där de väljer tema. Håll utkik under ”Nyheter” för kommande seminarium.

 

Influencers roll i omställlningen till hållbar inredning.


Värd: Annika Helker Lundström. Tid: 3 december, 2019, kl 15-17 med efterföljande mingel. Plats: The Lobby, Stockholm.