Styrelsens seminarieserie

Varje ledamot i Mistra Sustainable Consumptions styrelse står som värd för ett öppet seminarium där de väljer tema. Håll utkik under ”Nyheter” för kommande seminarium.