Popular science

Show all

2022

Reinholdsson, Tommy; Hedesström, Martin; Ejelöv, Emma; Hansla, André; Bergquist, Magnus; Svenfelt, Åsa; Nilsson, Andreas

Nudging green food: The effects of a hedonic cue, menu position, a warm-glow cue, and a descriptive norm. Journal Article

In: Journal of Consumer Behaviour, vol. 1–12, 2022.

Links | BibTeX | Tags: Artikel, Mat, Refereegranskade, Vetenskaplig artikel

Johansson, Nils; Finnveden, Göran

Återanvändning är rätt väg för förpackningar Miscellaneous

2022.

Links | BibTeX | Tags: Cirkulär ekonomi, Debattartikel, Icke Refereegranskade, Mat, Policy, Populärvetenskaplig

Mont, Oksana; Lehner, Matthias; Dalhammar, Carl

Sustainable consumption through policy intervention—A review of research themes Journal Article

In: Frontiers in Sustainability, 2022.

Links | BibTeX | Tags: Affärsmodeller, Business Models, Cirkulär ekonomi, Mat, Policy, Refereegranskade, Reparation, Vetenskaplig artikel

Nässén, Jonas; Andersson, David; Benders, René; Berglund, Mårten; Brown, Nils; Carlsson Kanyama, Annika; Eggestrand, Hanna; Hart, Robert; Palm, Viveka; Patterson, Emma; Schäfer Elinder, Liselotte; Svenfelt, Åsa

Potentials and consequences of altered consumption practices Technical Report

2022, ISBN: 978-91-8040-178-4.

Links | BibTeX | Tags: Bakgrundsrapport, Icke Refereegranskade, Inredning, Mat, Semester

Svenfelt, Åsa; Engström, Eskil; Vaughan, Hanna Eggestrand; Gerdin, Emma

62 sätt att möjliggöra hållbar konsumtion Technical Report

2022, ISBN: 978-91-8040-202-6.

Links | BibTeX | Tags: Business Models, Cirkulär ekonomi, Flyg, Icke Refereegranskade, Inredning, Mat, Policy, Reparation, Semester, Vetenskaplig rapport

(Ed.)

Årsrapport 2021 Periodical

2022.

Links | BibTeX | Tags: Årsrapport, Flyg, Icke Refereegranskade, Mat, Policy, Populärvetenskaplig, Semester

Larsson, Jörgen; Morfeldt, Johannes; Johansson, Daniel; Rootzén, Johan; Hult, Cecilia; Åkerman, Jonas; Hedenus, Fredrik; Sprei, Frances; Nässén, Jonas

Consumption-based Scenarios for Sweden - a basis for discussing new climate targets Technical Report

2022, ISBN: 978-91-88041-40-1.

Links | BibTeX | Tags: Flyg, Icke Refereegranskade, Mat, Policy, Semester, Vetenskaplig rapport

Parekh, Vishal; Svenfelt, Åsa

Taking sustainable eating practices from niche to mainstream: the perspectives of Swedish food-provisioning actors on barriers and potentials Journal Article

In: Sustainability: Science, Practice and Policy, vol. 18, iss. 1, 2022.

Links | BibTeX | Tags: Mat, Refereegranskade, Vetenskaplig artikel

2021

Svenfelt, Åsa; Callmer, Åsa

Växtbaserad dryck som mainstream? - fördelar, nackdelar, hinder och möjligheter Technical Report

2021, ISBN: 978-91-8040-093-0.

Links | BibTeX | Tags: Affärsmodeller, Business Models, Mat, Vetenskaplig rapport

Larsson, Jörgen; Morfeldt, Johannes; Johansson, Daniel; Rootzén, Johan; Hult, Cecilia; Åkerman, Jonas; Hedenus, Fredrik; Sprei, Frances; Nässén, Jonas

Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige - underlag för diskussioner om nya klimatmål Technical Report

2021, ISBN: 978-91-88041-36-4.

Links | BibTeX | Tags: Flyg, Icke Refereegranskade, Mat, Policy, Semester, Vetenskaplig rapport

Carlsson-Kanyama, Annika; Nässén, Jonas; Benders, Reneé

Shifting expenditure on food, holidays, and furnishings could lower greenhouse gas emissions by almost 40% Journal Article

In: Journal of Industrial Ecology, 2021.

Links | BibTeX | Tags: Inredning, Mat, Refereegranskade, Semester, Vetenskaplig artikel

Patterson, Emma; Colombo, Patricia Eustachio; Milner, James; Green, Rosemary; Elinder, Liselotte Schäfer

Potential health impacts of adopting dietary practices with lower greenhouse gas emissions in Sweden Journal Article

In: BMC Public Health, vol. 21, no. 1332, 2021.

Links | BibTeX | Tags: Mat, Refereegranskade, Vetenskaplig artikel

(Ed.)

Årsrapport 2020 Periodical

2021, visited: 03.05.2021.

Links | BibTeX | Tags: Årsrapport, Icke Refereegranskade, Inredning, Mat, Populärvetenskaplig, Semester

Röös, Elin; Larsson, Jörgen; Sahlin, Kajsa Resare; Jonell, Malin; Lindahl, Therese; André, Erik; Säll, Sarah; Harring, Niklas; Persson, Martin

Policy Options for Sustainable Food Consumption - Review and Recommendations for Sweden Technical Report

2021, ISBN: 978-91-7873-787-1.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Mat, Vetenskaplig rapport

Parekh, Vishal; Klintman, Mikael

The practice approach in practice: Lessons for Civil Society Organizations (CSOs) that Work Towards Sustainable Food Consumption in Sweden Journal Article

In: Sustainable Production and Consumption, vol. 26, pp. 480-492, 2021.

Links | BibTeX | Tags: Mat, Refereegranskade, Vetenskaplig artikel

2020

Röös, Elin; Larsson, Jörgen; Sahlin, Kajsa Resare; Jonell, Malin; Lindahl, Therese; André, Erik; Säll, Sarah; Harring, Niklas; Persson, Martin

Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt Technical Report

2020, ISBN: 978-91-576-9767-7.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Mat, Policy, Vetenskaplig artikel

Colombo, Patricia Eustachio; Elinder, Liselotte Schäfer; Carlsson-Kanyama, Annika

Vegobarometern - En undersökning av svenskarnas benägenhet att välja vegetarisk mat under åren 2016-2019 Technical Report

2020.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Mat, Vetenskaplig rapport

(Ed.)

Årsrapport 2019 Periodical

2020, visited: 30.03.2020.

Links | BibTeX | Tags: Årsrapport, Inredning, Mat, Populärvetenskaplig, Semester

Bocken, Nancy; Morales, Lisa Smeke; Lehner, Matthias

Sufficiency Business Strategies in the Food Industry—The Case of Oatly Journal Article

In: Sustainability, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Mat, Refereegranskade, Vetenskaplig artikel

2019

Carlsson-Kanyama, Annika; Baraka, Noha; Benders, Reneé; Berglund, Mårten; Dunér, Fredrik; Kok, Rixt; Losada, Raul Lopez I

Analysis of the environmental impacts of 218 consumption items. Greenhouse gas emissions, land use and water use per SEK and kg. Technical Report

2019.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Inredning, Mat, Semester, Vetenskaplig rapport

Kamb, Anneli; Svenfelt, Åsa; Carlsson-Kanyama, Annika; Parekh, Vishal; Bradley, Karin

Att äta hållbart? En kartläggning av vad hållbar matkonsumtion kan innebära Technical Report

2019, ISBN: 978-91-7873-129-9.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Mat, Vetenskaplig rapport

Reynolds, Christian; Goucher, Liam; Quested, Tom; Bromley, Sarah; Gillick, Sam; Wells, Victoria K.; Evanse, David; Koh, Lenny; Carlsson-Kanyama, Annika; Katzeff, Cecilia; Svenfelt, Åsa; Jackson, Peter

Consumption-stage food waste reduction interventions – What works and how to design better interventions Journal Article

In: Food Policy, vol. 83, pp. 7-27, 2019.

Links | BibTeX | Tags: Mat, Refereegranskade, Vetenskaplig artikel

2018

Carlsson-Kanyama, Annika; Katzeff, Cecilia; Svenfelt, Åsa

Rädda maten Åtgärder för svinnminskande beteendeförändringar hos konsument Technical Report

2018, ISBN: 978-91-7729-652-2.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Mat, Vetenskaplig rapport