Policy Brief

 

Business Forms and Profit for a Just Circular Economy: – A study of Sweden’s Second-Hand Market

Business Forms and Profit for a Just Circular Economy: – A study of Sweden’s Second-Hand Market

Business Models to Mainstream Sustainable Consumption Practices

Business Models to Mainstream Sustainable Consumption Practices

Företagsformer och vinst för en rättvis cirkulär ekonomi: - en undersökning av Sveriges andrahandsmarknad

Företagsformer och vinst för en rättvis cirkulär ekonomi: - en undersökning av Sveriges andrahandsmarknad

Tillräcklighet – en väg för kommuner att minska sin miljö- och klimatpåverkan

Tillräcklighet – en väg för kommuner att minska sin miljö- och klimatpåverkan

Business models for sustainable consumption – Inspirational examples

Business models for sustainable consumption – Inspirational examples