Den internationell vetenskapliga referensgruppens främsta uppgift är att ge vetenskaplig feedback på programmets forskning och planer. Gruppen består av välrenommerade forskare med olika vetenskapliga perspektiv på hållbar konsumtion.

Lewis Akenji

Lewis Akenji

Managing director of the Hot or Cool Institute

VD för Hot or Cool Institute, en tankesmedja med målet att stödja organisationer, beslutsfattare och lokalsamhällen i hållbarhetsomställningen. Han har tidigare varit en av ledarna för programmet Hållbara livsstilar och utbildning inom FN:s One Planet-nätverk. Han är fil.dr. i politisk ekonomi och publicerar regelbundet i vetenskapliga tidskrifter, främst om hur livsstilsförändringar skulle kunna bidra till att nå Parisavtalet.
 
Frank Boons

Frank Boons

Professor of Innovation and Sustainability at the Sustainable Consumption Institute at the University of Manchester

Frank Boons är professor i innovation och hållbarhet vid Sustainable Consumption Institute på University of Manchester, där han eftersträvar en djupare förståelse för innovationsprocesser där hållbarhet utmanas. Han har arbetat som ekonomisk sociolog inom miljövetenskapsfältet i över 20 år och är för närvarande biträdande redaktör på Journal of Industrial Ecology (för ämnet Business and Environment), samt ämnesredaktör på Journal of Cleaner Production (för ämnet Governance of material and energy flows).

frank.boons@manchester.ac.uk

Angela Druckman

Angela Druckman

Emerita Professor of Sustainable Consumption & Production, University of Surrey

Angela Druckman är professor emeritus i hållbar konsumtion och produktion på University of Surrey, där hon leder Centre for Environment & Sustainability och är medutredare vid CUSP (Centre for Understanding Sustainable Prosperity). Hon har studerat ingenjörsvetenskap på University of Cambridge och är registrerad Chartered Engineer. Hennes forskning är inriktad på att sammanställa och analysera narrativ om hållbart välstånd och hur nischinnovationer kan ”skalas upp” för att medföra transformativ förändring.

A.Druckman@surrey.ac.uk

Steffen Kallbekken

Research Director for the Climate Economics Unit at CICERO

Steffen Kallbekken har efter sin disputation 2008 lett forskningsprojekt om miljöskatter, transportpolicy, beteendeinterventioner (”nudges”) och energieffektivisering. Sedan 2019 är han forskningschef för klimatekonomigruppen på CICERO (Center for International Climate Research).

Hans främsta forskningsintresse är klimatstyrmedel och han leder två projekt som har finansierats av Norges forskningsråd: ”Aviate” – om flygets roll i ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, och ”Enable” – om möjliggörandet av en grön omställning i Norge.

steffen.kallbekken@cicero.oslo.no 

Marlyne Sahakian

Marlyne Sahakian

Associate Professor in Sociology at the University of Geneva

Marlyne Sahakian har en fil.dr. i utvecklingsstudier och är inriktad på konsumtionsstudier och hållbarhet. I augusti 2017 anslöt hon sig till den sociologiska institutionen på University of Geneva och hon har också en anknytning till Institute of Environmental Studies. Hon är medgrundare till SCORAI Europe och är samordnare för European Sociological Associations forskningsnätverk Sociology of Consumption (RN05). Under 2022 startade hon tillsammans med Bristol University Press en ny tidskrift vid namn Consumption and Society, som fokuserar på konsumtionsdynamiker.
 

marlyne.sahakian@unige.ch