Bakgrund till (o)hållbar semester

Sedan massturismens start på 1960-talet har antalet turister i världen ökat kraftigt. Från att ha varit en aktivitet för de rika så är semesterresor idag en självklar del för många i den växande medelklassen i hela världen. Ökningen av turism har medfört ekonomisk utveckling samt positivt socialt och kulturellt utbyte, men samtidigt bidrar turismen till många hållbarhetsproblem ur såväl ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Det kan t.ex. handla om utsläpp av förorenat vatten, nedskräpning, exploatering av attraktiva landskap, minskat antal lokalboende, avskogning vid exploatering, överutnyttjande av färskvattentillgångar, prostitution, undanträngande av lokalbefolkningen samt utsläpp av växthusgaser. Turismens växthusgasutsläpp är ett allvarligt problem. Huvuddelen av växthusgasutsläppen uppstår genom de långa flygresor som är en central del av dagens turism.

Utsläppen från flygandet ökar och den svenska befolkningens flygande orsakar lika stor klimatpåverkan som all biltrafik i Sverige. Cirka en femtedel av detta är resor i tjänsten medan cirka fyra femtedelar är privata resor, framförallt i form av semesterresor.

 

Tabellen visar utsläpp av växthusgaser från vanliga svenska semestrar från Larsson och Kamb (2018).

 

Den här texten är i huvudsak hämtad från vår rapport ”Att semestra hållbart”. Läs den här.

 

Senaste nyheterna om semester

Publikationer inom semester

2020

Kamb, Anneli; Lundberg, Erik; Larsson, Jörgen; Nässén, Jonas

FLYGRESORNA OCH KLIMATET - Utsläppsminskningar och acceptans för klimatsmartare alternativ Technical Report

2020.

Links | BibTeX

2019

Carlsson-Kanyama, Annika; Baraka, Noha; Benders, Reneé; Berglund, Mårten; Dunér, Fredrik; Kok, Rixt; Losada, Raul Lopez I

Analysis of the environmental impacts of 218 consumption items. Greenhouse gas emissions, land use and water use per SEK and kg. Technical Report

2019.

Links | BibTeX

Thorson, Maria; Larsson, Jörgen; Nässén, Jonas; Bradley, Karin; Kamb, Anneli; Svenfelt, Åsa

Att semestra hållbart? En kartläggning av vad hållbart semestrande kan innebära Technical Report

2019, ISBN: 978-91-7873-131-2.

Links | BibTeX

2018

Larsson, Jörgen; Kamb, Anneli

Semestern och klimatet Metodrapport. Version 1.0 Technical Report

2018.

Links | BibTeX