“De ville inte sluta spela”

“De ville inte sluta spela”

BILD: Andrea Linerstad, kulturarvspedagog och Maria Nelenius, lärare. Del av spelet till höger. “Spelet om konsumtionen” utvecklades av forskare på KTH och Linköpings universitet för Mistra Sustainable Consumption. Men nu tar en museipedagog och en högstadielärare det...