En telefon med grafer och siffror från appen Svalna samt ett porträtt på David Andersson.

Klimat-appar behöver bli tydligare och mer sociala

Intresset för klimatkalkylatorer ökar i takt med att koldioxidhalterna stiger runt om i världen. I en ny artikel utvärderar bland annat David Andersson, forskare vid Göteborgs universitet samt en av grundarna bakom appen Svalna, hur man kan göra dem mer effektiva. ...
En bild på en massa tvättmaskiner utanför en butik. Och en bild på forskaren Oksana Mont.

”Bara förbjud de klimatfarliga varorna från marknaden” – Oksana Mont intervjuas i Kristianstadsbladet

"De som säljer tvättmaskiner har konstaterat att marknaden för tvättmaskiner sedan länge är mättad. Men eftersom vårt samhällssystem bygger på att konsumtionen fortsätter så måste man ändå komma på nya sätt att sälja tvättmaskiner", Oksana Mont, professor i hållbar...
En bild på grillat kött och en bild på forskaren Annika Carlsson-Kanyama.

”Svenskt kött på grillen gör dig inte till miljövän” – Mistra Sustainable Consumptions forskare svarar politiker

Att som politiker propagera för ökad köttkonsumtion är ansvarslöst, även om köttet är svenskt. Både hälsa och miljö tar skada, skriver David Stenholtz, överläkare onkologi och Annika Carlsson Kanyama, forskare i Mistra Sustainable Consumption som är pensionerad från...

Tillväxt för att driva på omställningen till grön teknik?

Rob Hart, nationalekonom och forskare på Sveriges lantbruksuniversitet har släppt en ny artikel om vad som krävs för att utsläppen från produktionen ska minska i ett system som bygger på ekonomisk tillväxt. Rob är även verksam inom Mistra Sustainable Consumption.  ...

 <