Lösningen på ekvationen – Black Friday är onödigt. Åsa Callmer skriver i tidningen Fokus

Åsa Callmer skriver i Fokus om Black Friday. Egentligen är inte ekvationen svår att lösa. Vi behöver inte Black Friday. Vi behöver tvärtom minska vår konsumtion och tänka om kring vad som kan ses som tillräckligt för att leva ett gott liv. Frågan är hur vi gör det och...

White monday

Åsa Svenfelt, Docent på KTH och en av programmets två programchefer medverkade i Nyhetsmorgon för att prata om initiativet White Monday. På frågan om vad som är den största boven för klimatet svarar Åsa såhär: De största bovarna när det gäller klimatet är ju...

Räddas klimatet om vi slutar flyga?

Från seminariet Hållbara transporter arrangerat av IVL Svenska Miljöinstitutet 15/11. Medverkar gör bland annat Anna Elofsson, DOKTORAND på Chalmers som också medverkar i Mistra Sustainable Consumption. - Att avstå från flygresor är som ett...

”Sverige måste sluta blunda för konsumtionens effekt”, medverkande i programmet skriver på SvD debatt.

Ansvaret för de nödvändiga förändringarna kan inte bara ligga på enskilda konsumenter, och de kan inte heller bara ske med tekniska lösningar. Företrädare för Mistra Sustainable Consumption skriver på SvD debatt 23/11-18 om konsumtionens påverkan och konstaterar:...

White monday

Åsa Svenfelt, Docent på KTH och en av programmets två programchefer medverkade i Nyhetsmorgon för att prata om initiativet White Monday. På frågan om vad som är den största boven för klimatet svarar Åsa såhär: De största bovarna när det gäller klimatet är ju...

Räddas klimatet om vi slutar flyga?

Från seminariet Hållbara transporter arrangerat av IVL Svenska Miljöinstitutet 15/11. Medverkar gör bland annat Anna Elofsson, DOKTORAND på Chalmers som också medverkar i Mistra Sustainable Consumption. - Att avstå från flygresor är som ett...

FINANSIÄRER

  <