Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige . Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning.

Programmet kommer att utveckla färdplaner för hur näringsliv, beslutsfattare, civilsamhälle och medborgare kan verka för en omställning till mer hållbara konsumtionsmönster.

Nyheter

Årsrapport 2019

Mistra Sustainable Consumption är nu halvvägs in i programperiod 1. I vår Årsrapport 2019 kan du både läsa om året som gått, och vad vi blickar framåt mot.

Kartläggning av konsumtionens påverkan på klimat och miljö

  I en ny rapport beskrivs hur konsumtion av 218 olika varor och tjänster påverkar utsläppen av växthusgaser, land- och vattenanvändning. I kartläggningen finns både varor och tjänster som vanligen konsumeras av svenska hushåll samt den typ av varor och tjänster som...

Nedskruvad köphysteri kan rädda klimatet – Åsa Svenfelt i tidningen Omvärlden

Politikerna och företagen är de som måste se till så att vi går i en annan riktning. Det kommer att bli en utmaning, säger Åsa Svenfelt, en av Mistra Sustainable Consumptions programchef i en intervju till tidningen Omvärlden.Ofta när man pratar om konsumtion hamnar...