Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige . Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning.

Programmet kommer att utveckla färdplaner för hur näringsliv, beslutsfattare, civilsamhälle och medborgare kan verka för en omställning till mer hållbara konsumtionsmönster.

Nyheter

Från passiv konsument till medskapare – Karin Bradleys föreläsning på KTH

Att vi i ett land som Sverige behöver konsumera mer hållbart är de flesta överens om. Men vad innebär egentligen detta? Inom forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream har man kartlagt vad hållbar konsumtion inom mat, semestrande...

Årsrapport 2018

Mistra Sustainable Consumption har nu pågått i drygt ett år och arbetet har kommit igång i de flesta av programmets arbetspaket. I vår Årsrapport Mistra Sustainable Consumption 2018 kan du både läsa om året som gått och få en överblick över hur programmet är uppbyggt....

Mass Consumption and Political Consumerism – Bokkapitel i The Oxford Handbook of Political Consumerism

Mikael Klintman, forskare på Lunds universitet, har tillsammans med Magnus Boström på Örebro universitet skrivit ett kapitel i Oxford Handbook of Political Consumerism. Kapitlet syftar till att belysa vilka förutsättningar som finns för att stärka två sorters...

Food waste reduction interventions – Ny artikel i tidskriften Food Policy

En vetenskaplig artikel som handlar om effektiva åtgärder för att minska matsvinn har nu publicerats i tidskriften Food Policy. Annika Carlsson-Kanyama, Cecilia Katzeff och Åsa Svenfelt på KTH har skrivit artikeln tillsammans med Christian Reynolds och 8...

Två motsatta trender inom renovering – Mikael Klintman i Studio Ett

Mikael Klintman, forskare på Lunds universitet som också medverkar i Mistra Sustainable Consumption, blev intervjuad av Sveriges Radio Studio Ett om motsatta trender inom renovering.”Den ena river ut fullt fungerande kök i miljonklassen när de köper en lägenhet medan...

Tre nya rapporter från Mistra Sustainable Consumption

Idag släpper Mistra Sustainable Consumption tre rapporter om vad hållbar konsumtion inom mat, semester och heminredning kan innebära. Rapporterna är resultatet av en bred kartläggning av potentiellt hållbara konsumtionspraktiker och innehåller en rad konkreta exempel....

Därför kan flygskammen förändra flygnormen – David Andersson intervjuad i DN

Den omdebatterade flygskammen kan hänga ihop med ett mer djupgående attitydskifte kring klimatfrågan. Men kan några enstaka flygvägrare förändra något? David Andersson, doktor på Chalmers som också medverkar i Mistra Sustainable Consumptions, är en av de som uttalar...

Forskare stödjer ungdomarnas klimatdemonstration

Flera av programmets forskare skrev på en debattartikel i Dagens Nyheter den 15 mars, där fler än 270 klimatforskare uttryckte sitt stöd till Greta Thunberg och de strejkande skolungdomarna. ”I dag gör samhället varken tillräckligt för att minska påverkan på klimat...

Lösningen på ekvationen – Black Friday är onödigt. Åsa Callmer skriver i tidningen Fokus

Åsa Callmer skriver i Fokus om Black Friday. Egentligen är inte ekvationen svår att lösa. Vi behöver inte Black Friday. Vi behöver tvärtom minska vår konsumtion och tänka om kring vad som kan ses som tillräckligt för att leva ett gott liv. Frågan är hur vi gör det och...

White monday

Åsa Svenfelt, Docent på KTH och en av programmets två programchefer medverkade i Nyhetsmorgon för att prata om initiativet White Monday. På frågan om vad som är den största boven för klimatet svarar Åsa såhär: De största bovarna när det gäller klimatet är ju...