Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige . Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning.

Programmet kommer att utveckla färdplaner för hur näringsliv, beslutsfattare, civilsamhälle och medborgare kan verka för en omställning till mer hållbara konsumtionsmönster.

Nyheter

”Bara förbjud de klimatfarliga varorna från marknaden” – Oksana Mont intervjuas i Kristianstadsbladet

"De som säljer tvättmaskiner har konstaterat att marknaden för tvättmaskiner sedan länge är mättad. Men eftersom vårt samhällssystem bygger på att konsumtionen fortsätter så måste man ändå komma på nya sätt att sälja tvättmaskiner", Oksana Mont, professor i hållbar...

”Svenskt kött på grillen gör dig inte till miljövän” – Mistra Sustainable Consumptions forskare svarar politiker

Att som politiker propagera för ökad köttkonsumtion är ansvarslöst, även om köttet är svenskt. Både hälsa och miljö tar skada, skriver David Stenholtz, överläkare onkologi och Annika Carlsson Kanyama, forskare i Mistra Sustainable Consumption som är pensionerad från...

Tillväxt för att driva på omställningen till grön teknik?

Rob Hart, nationalekonom och forskare på Sveriges lantbruksuniversitet har släppt en ny artikel om vad som krävs för att utsläppen från produktionen ska minska i ett system som bygger på ekonomisk tillväxt. Rob är även verksam inom Mistra Sustainable Consumption.  ...