Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige . Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning.

Programmet kommer att utveckla färdplaner för hur näringsliv, beslutsfattare, civilsamhälle och medborgare kan verka för en omställning till mer hållbara konsumtionsmönster.

Nyheter

Webbinarium: Konsumentmakt i en transparent tid

Välkommen på webbinarium torsdag 26 november 15-16.30! Samtal om konsumenternas möjligheter i ny värld, med debatten om Oatlys nya ägare Blackstone som exempel. Med internet, sociala medier och nya krav på hållbarhetsrapportering ökar möjligheten för konsumenterna att...

När en miljövänlig åtgärd ger oväntade effekter

När vi ställer om till en mer hållbar konsumtion ger det inte bara en direkt effekt på klimatet. Det kan också ge sidoeffekter som ringar på vattnet, så kallade andra ordningens miljöeffekter. En ny rapport beskriver hur de kan se ut. Om du börjar leva enklare och...

Klimat-appar behöver bli tydligare och mer sociala

Intresset för klimatkalkylatorer ökar i takt med att koldioxidhalterna stiger runt om i världen. I en ny artikel utvärderar bland annat David Andersson, forskare vid Göteborgs universitet samt en av grundarna bakom appen Svalna, hur man kan göra dem mer effektiva. ...