Sveriges största forskningsprogram om hållbar konsumtion

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige . Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning.

Programmet har pågått sedan 2018 och har nu gått in sin andra fas som är mellan 2022-2025.

Nyheter

”Tillräcklighet” kan mätas med livscykelanalys 

BILD: Hampus André, forskare KTH Trots att forskning tydligt pekar på att tillräcklighetsåtgärder krävs för att möta de miljöutmaningar vi står inför är dagens livscykelanalyser inte gjorda för att mäta dem. Men nu visar en ny artikel hur det ska gå till. ...

Konst om hållbar konsumtion i framtiden

BILD: En del av Hillevi Cecilia Högströms verk. Mistra Sustainable Consumption har tillsammans med Virserums Konsthall och konstnärerna Hillevi Cecilia Högström, Finn Ahlgren och Lars Noväng skapat en utställning kring hållbar konsumtion och konsumtionens roll i...

Se webbinarium: Makt och hållbar konsumtion

Ett webbinarium om hållbar konsumtion och makt med professorn Doris Fuchs vid universitetet i Münster. Rådande berättelser om hållbar konsumtion tenderar att blunda för maktstrukturer och hur de formar våra vardagliga konsumtionsvanor. Även om vissa förbättringar av...

Ett urval av våra forskningsresultat

SE FLER RESULTAT