Res mer hållbart

Ät mer hållbart

Inred hållbart

Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige . Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idagpraktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning.

Programmet kommer att utveckla färdplaner för hur näringsliv, beslutsfattare, civilsamhälle och medborgare kan verka för en om ställning till mer hållbara konsumtionsmönster.

Mat

Semester

Heminredning

 .

WEBBPLATSEN ÄR UNDER KONSTRUKTION

.

Programmet kan nås via:

Karin Bradley, karin.bradley@abe.kth.se, +46 8 790 85 91
Åsa Svenfelt, asa.svenfelt@abe.kth.se, +46 8 790 88 18
Kommunikationsansvarig Hanna Zetterberg, hz@kth.se, +46 7 33 60 78 00

FINANSIÄRER