Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige . Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning.

Programmet kommer att utveckla färdplaner för hur näringsliv, beslutsfattare, civilsamhälle och medborgare kan verka för en omställning till mer hållbara konsumtionsmönster.

Nyheter

Snart lyfter flygen igen – så kan politiker göra flygtrafiken grönare

Just nu står flyget still världen över vilket tillfälligt minskat de globala koldioxidutsläppen. Men när allt börjar rulla igång, vad ska vi då göra med flyget för att inte gå tillbaka till samma utsläppsnivåer igen? En ny vetenskaplig artikel i tidskriften Climate...

Så får vi svenskar att äta mer vegetariskt – utbud och pris viktigast

Svenskar äter mer och mer växtbaserad mat men utvecklingen går långsamt. En ny rapport ger tips till beslutsfattare hur det kan gå snabbare. För att Sverige ska nå sina klimatmål är en ökad konsumtion av växtbaserad kost en viktig del. Detta skulle även gynna...

Ny bok: Vilken forskning krävs för att styra samhället mot hållbar konsumtion?

Hållbar konsumtion kräver politisk styrning och samhällsansvar. Men vem ska styra? Och vem måste ta ansvar? Boken Research Agenda on Sustainable Consumption Governance pekar ut vad vi bör forska på de kommande åren för att skapa ett hållbart samhälle. Den lyfter också...