Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige . Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning.

Programmet kommer att utveckla färdplaner för hur näringsliv, beslutsfattare, civilsamhälle och medborgare kan verka för en omställning till mer hållbara konsumtionsmönster.

Nyheter

Ny rapport: ”Flygresorna och klimatet: Utsläppsminskningar och acceptans för klimatsmartare alternativ”

Klimatutsläppen från svenskarnas flygresor kan minskas med en fjärdedel Det finns stor potential för minskade klimatutsläpp från svenskarnas flygresor genom ändrat resebeteende. Hos resenärerna finns stor acceptans både för att välja närmre destinationer och andra...

Åsa Svenfelt i SVT:s nya program ”Rapport från 2050”

Mistra Sustainable Consumptions programchef Åsa Svenfelt har medverkat som vetenskaplig rådgivare i  SVT:s nya tv-program "Rapport från 2050"Programmet handlar om hur det kan vara att leva i Sverige år 2050 om klimatmålen har uppnåtts. Genom intervjuer med forskare...

Lunch seminar – ”Tackling the bad habits of un-sustainable consumption”

Welcome to a lunch seminar with Assistant Professor Marlyne Sahakian, University of Geneva, who will present her work on how to tackle the bad habits of un-sustainable consumption.Time and place: KTH, Teknikringen 10B, room Bora Bora (entrénce floor), 30th of...