Svenskars matvanor behöver inte ändras särskilt mycket för att vara bättre för både klimatet och hälsan. Med mer växtbaserade livsmedel kan dina kostrelaterade växthusgasutsläpp minska upp till 53%, enligt ny forskning.

 — Med utgångspunkt i den senaste representativa matvaneundersökningen Riksmaten 2010 visar vi att man med hjälp av optimeringsanalys kan ta fram en kost som är både mer hälsosam och klimatvänlig än genomsnittskosten i Sverige. Resultaten visar att det är absolut möjligt utan allt för stora förändringar, säger Liselotte Schäfer Elinder, professor vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien.

Universell kost inte den enda lösningen
EAT-Lancet kommissionen tog 2019 fram en hälsosam universell kost som inte överskrider planetära gränser. Den nya forskningen från Karolinska Institutet visar att det finns många varianter av en svensk kost som avviker från EAT-Lancet kosten, men som ändå är både klimatvänlig och hälsosam.

— Med den här metoden kan kosten anpassas till olika gruppers preferenser och behov samtidigt som den uppfyller alla näringsrekommendationer och WWF’s rekommendation för växthusgasutsläpp på 1,6 kg per dag från maten. Maten blir inte dyrare heller, säger Liselotte Schäfer Elinder.

Mer växtbaserat
Den största förändringen vi behöver göra är att byta ut en del animaliska produkter på vår tallrik till växtbaserade produkter.

— Vi kan fortsätta äta samma livsmedel, men ändra på balansen mellan animalier och växtbaserat, menar Liselotte Schäfer Elinder. Flertalet av oss vuxna behöver dessutom äta lite mindre, speciellt livsmedel och drycker med hög halt av socker, salt, mättat fett och alkohol för att inte gå upp i vikt. Det skulle dessutom belasta miljön mindre och spara en del pengar för hushållen.

En relativt enkel omställning
Förhoppningen är att studien kan få betydelse  för att få människor att förstå vilka förändringar de behöver göra i kosten, och att det leder till förändring.

— Genom att visa att det här går relativt enkelt, att man inte behöver bli vegetarian eller helt avstå från animalier samtidigt som man också förklarar varför det är så viktigt, det tror jag kan få många att ta små steg i rätt riktning och förändra sin matkonsumtion, säger Liselotte Schäfer Elinder.

Klara Vedin

ARTIKELN: 
Läs hela vetenskapliga artikeln ”Developing a novel optimisation approach for keepingheterogeneous diets healthy and within planetary boundariesfor climate change” här.

KONTAKT:
Liselotte Schäfer Elinder, Adjungerad professor,
Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm
liselotte.schafer-elinder@ki.se
+46 8 123 37191