Webinar: A Radically New Consumption – What Could Climate Commitments Imply?

Webinar: A Radically New Consumption – What Could Climate Commitments Imply?

Sweden may become the first country in the world to have a consumption-based climate target. This would include emissions both in Sweden and abroad that are caused by Swedish consumption.

But what kind of consumption is compatible with climate commitments? What will we eat? How will we travel?

In the webinar below there are presentations from several studies that focused on consumption patterns in different countries that are compatible with climate targets. Differences and similarities between the studies and their results are presented. Possible policy implications are discussed in a panel. The unanimous suggestions from the Swedish all-parties committee on environmental quality objectives are also presented.

 

THE PRESENTATIONS:

How does the Swedish based consumption-based climate goal work?
Emma Nohrén, chair in the Parliamentary committee (Swedish Green Party, MP) (30 min)

Examples of studies of consumption in line with climate targets: (45 min)

1.5-degree lifestyles – converging towards a fair consumption space
Magnus Bengtsson,
Policy Lead Hot or cool institute

Neither technology, nor behavioral changes, will save the climate! 
Jörgen Larsson, associate professor Chalmers University of Technology, Gothenburg

Luxembourg in Transition – Net zero by 2050
Claudia Hitaj, Research Associate, Luxembourg Institute of Science & Technology

Four low-carbon futures for Sweden in 2050
Göran Finnveden, Professor, Program Director Mistra Sustainable Consumption, KTH

PANEL DISCUSSION (45 min)
What can these major consumption changes lead to?

Åsa Persson, Stockholm Environment Institute
Doris Fuchs, University of Münster
Emma Nohrén, chair in the Parliamentary committee (Swedish Green Party, MP)
Oksana Mont, Professor in sustainable consumption governance, Lund University
Jorge Laguna Celis, Head of the 10YFP Secretariat, UN Environment

Moderator: Robert Höglund, Independent climate advisor.

Tågturné  – en forskningskonferens på räls

Tågturné – en forskningskonferens på räls

Sveriges största forskningsprogram om hållbar konsumtion  presenterade sina resultat under en tre dagars tågturné runt om i landet. Under 25-27 april 2022 åkte Mistra Sustainable Consumption Stockholm-Lund (25 april), Lund-Falkenberg, Falkenberg-Göteborg (26 april) Göteborg-Karlstad, och Karlstad-hemåt (27 april). På vägen presenterade och diskuterade vi fyra år av forskning kring hållbar konsumtion, gjorde studiebesök, åt hållbar mat och anordnade panelsamtal och olika aktiviteter. 

Se de olika seminarierna inspelade nedan!

 

MÅNDAG 25 APRIL

15.00-17.30

”Lektioner i hållbart ätande” (Polhemskolan i Lund)

Läs mer här.


10.30 ”Maten som tema i hållbart semestrande”

Läs mer här.

 

18.00-19.30

“Libraries of Things – and other Models for Sustainable Home Furnishing” (Lunds Stadsbibliotek)

Läs mer om denna punkt här. 


 

TISDAG 26 APRIL

18.00-19.30
”Hur kan våra semestrar bli klimatmässigt hållbara?” (Världskulturmuseet i Göteborg)


 

ONSDAG 27 APRIL

13.30-16.30
”Styrning mot hållbar konsumtion” (Karlstad Congress Culture Centre)

Läs mer här. 

 

Se webbinarium: Så kan kommuner främja hållbar konsumtion

I arbetet med att ställa om till ett mer hållbart samhälle så är vår konsumtion en av de stora utmaningarna. Och här har kommunerna en viktig roll. De är nära människor i deras vardag och kan skapa förutsättningar som gör det lätt att konsumera hållbart. Deras initiativ kan också inspirera andra kommuner samt skalas upp och bli nationella.

I detta webbinarium  får vi höra exempel på vad några olika kommuner gör idag, samt diskutera vilka möjligheter kommunerna har när det gäller att styra och underlätta för invånarna att konsumera mer hållbart. Vilka erfarenheter kan vi dra av det som görs? Vad behövs ytterligare för att öka takten i omställning av konsumtionsmönster?

Medverkande: Karin André, forskare Stockholm Environment Institute Om hinder och möjligheter när det gäller svenska kommuners arbete med hållbar konsumtion.
Henric Barkman, miljöstrateg Karlstad kommun Om hur kommunerna kan få fart på delningsekonomin.
Erik André, doktorand på Göteborgs Stad, Chalmers och för Mistra Sustainable Consumption Om sin forskning kring klimatoptimerade skolmåltider.
Emma Börjesson, projektledare Malmö stads miljöförvaltning Fokus på cirkulära möjligheter inom upphandling men även med aktiviteter som inspirerar invånarna till hållbarhet. Berättar bl.a. om kampanj för att inspirera Malmöbor till att älska sina kläder.

Moderator: Katarina Eckerberg, professor emerita i statsvetenskap vid Umeå universitet och styrelsemedlem i Mistra Sustainable Consumption.

Webbinariet arrangerades 6 dec 2021 av forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption.

 

 

Klimatsmart skolmat minskar klimatpåverkan med 20%

Klicka ovan för att se filmen Vår nya klimatsmarta skolmat. 

Fyra grundskolor i Lund minskade skolmatens klimatpåverkan med 20 procent i en studie med forskare inom Mistra Sustainable Consumption. Studien undersöker vad eleverna tycker om den nya menyn, hur mycket mat de äter och slänger, samt om detta påverkas av hur mycket information de får. Filmen användes för att informera eleverna om den klimatoptimerade menyn.

Den nya menyn togs fram med hjälp av OPTIMAT, en metod som tagits vid Karolinska Institutet. Läs mer om OPTIMAT här.

Skolor, kommuner och andra som vill använda informationsfilmen får gärna kontakta Erik André, kommundoktorand vid Göteborgs Stad och Chalmers.

 

 

 

Marlene och hållbarheten

I tre korta filmer undersöker popartisten Marlene hur man kan leva hållbart enligt den senaste forskningen. Hon testar all från att hyra inredning till sin studio till att prova på virtual reality-semester. 

 

Marlene och hållbarheten del 1: Inred hållbart!

Hur funkar det att hyra möbler? I denna film försöker Marlene inreda sin studio hållbart med hjälp av Mistra Sustainable Consumptions forskning.

 

Marlene och hållbarheten del 2: Semestra hållbart!

Kan man semestra med virtual reality? I denna film vill Marlene resa så hållbart som det går med hjälp av Mistra Sustainable Consumptions forskning.

 

Marlene och hållbarheten del 3: Bli svinnsmart!

Hur gör man för att inte slänga så mycket mat? I denna film försöker Marlene slänga mindre mat eller svinna mindre, med hjälp av både Mistra Sustainable Consumptions forskare samt vegokocken Gustav Johansson som driver bloggen Jävligt gott.

 

Se webbinarium: ”Människan, planeten och vinster – kan de kombineras?”

 

Strategier för hållbart företagande utgår ofta ifrån att företag kan skapa vinst genom att skydda miljön och förbättra samhället. Idag pågår det dock en diskussion om hur företagens vinststrävan kan skapa negativa effekter på samhälle och miljö, till exempel genom ökade samhällsklyftor och klimatförändringar. Detta panelsamtal har som syfte att lyfta fram eventuella motsättningar mellan vinst och hållbarhet och hur dessa motsättningar kan hanteras för att skapa en hållbarare framtid. Panelen består av forskare och företagsrepresentanter med omfattande kunskaper och erfarenheter av utmaningarna och synergierna mellan vinst och hållbarhet.

Samtalet är på engelska.

Panel består av:
Anselm Schneider, Lektor vid Stockholms Universitet som forskar om företagens roll i en hållbar utveckling.
Eva Svensson, senior rådgivare vid ReTuna med bakgrund och ett intresse för hur företag kan främja återanvändning och återvinning
Johan Rindevall, verksamhetsområdeschef Stockholms Stadsmission. Tidigare tf. områdeschef för Stockholm Stadsmissionens sociala företag.

Moderator: Dr. Jennifer Hinton, systemforskare och ekologisk ekonom. Hennes arbete fokuserar på hur samhällen relaterar till vinst och hur detta samband påverkar globala hållbarhetsutmaningar.

Detta panelsamtal spelades in 11 juni 2021 och arrangerades av Ola Persson, doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan, och Jennifer Hinton.

 

Webbinarium: Leder pandemin till en mer hållbar konsumtion?

 

Pandemin har tvingat både konsumenter och företag att agera på helt nya sätt. Vi reser mindre och köper färre kläder men lägger samtidigt mer pengar på mat och boende. Vi undviker butiker, men e-handeln har exploderat. Vilka lärdomar kan vi dra av krisen och de snabba förändringar som skett? Underlättas omställningen till en hållbar konsumtion eller har den starkt ökande e-handeln tvärtom gjort det svårare?

Med hjälp av forskare och företag tittar vi framåt. Många företag säger sig vilja visa vägen mot en mer hållbar konsumtion. Men hur ska de styra i rätt riktning? I den avslutande diskussionen tar vi upp frågor kring ansvar, förväntningar, prioriteringar och styrmedel.

I samtalet deltar:
Professor i hållbar konsumtionsstyrning Oksana Mont, Lunds Universitet om hur delningsorganisationer påverkats under pandemin.
Forskaren Annelise De Jong, IVL om hur e-handeln kan uppmuntra mer hållbara val.  (Ur en undersökning på uppdrag av Konsumentverket)
Magnus Nikkarinen, Hållbarhetschef Svensk handel om ny hållbarhetsundersökning: företag och konsumenters syn på delningsekonomi och e-handel.

Företagspanel:
Anders Axelsson,
hållbarhetshef ICA
Anna-Karin Dahlberg, hållbarhetshef Lindex
Henrik Lampa, hållbarhetshef Dustin

Värd och moderator: Maria Sandow, styrelseledamot Mistra Sustainable Consumption, senior rådgivare Svensk Handel.

Se webbinarium: Konsumentmakt i en transparent tid

 

 

Samtal om konsumenternas möjligheter i ny värld, med debatten om Oatlys nya ägare Blackstone som exempel. Med internet, sociala medier och nya krav på hållbarhetsrapportering ökar möjligheten för konsumenterna att engagera, interagera och agera – både genom bojkotter och genom att stödja företag. Men vilka effekter får det? Slår det rättvist eller är det så att de som försöker ”rädda världen” bedöms hårdare än de som går under radarn? Får hållbart inriktade företag som går från nisch till mainstream vara beredda att få kritik?

Seminariet livesändes 26 november 2020.

I samtalet deltar:

Linda Nordgren, kommunikationschef på Oatly, ansvarig för bland annat konsumentrelationer och kriskommunikation.

Susanne Sweet, docent vid Handelshögskolan i Stockholm samt forskningschef på Center for Sustainability Research (CSR). Forskar bland annat på företags ansvar, deras hållbarhet och cirkulära företagsmodeller.

Magnus Boström, professor i sociologi vid Örebro universitet. Forskar inom miljö-, och konsumtionssociologi. Aktuell med ”The Oxford Handbook for Political Consumerism” om politisk konsumtion.

Jakob König, grundare av Fair Finance Guide, en konsumentguide som bl.a. granskar svenska bankers hållbarhet. Ansvarar för hållbara investeringar inom Sveriges Konsumenter.

Jan Bertoft, moderator, generalsekreterare Sveriges konsumenter och styrelseledamot för forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption.

Det här är en del av MISTRA Sustainable Consumption styrelses seminarieserie.

Ett virtuellt studiebesök på Retuna – världens första återbruksgalleria

I samband med hållbarhetskonferensen SCORAI, som i år hölls helt digitalt, arrangerade Mistra Sustainable Consumption ett virtuellt studiebesök hos vår partner ReTuna Återbruksgalleria i Eskilstuna. Vi fick bland annat följa med in i deras logistikcentral och se hur det går till från att privatpersoner lämnar produkter till återvinningen, till att de får nytt liv och tas om hand för att kunna säljas i någon av gallerians butiker.

Läs mer om den internationella konferensen om hållbar konsumtion SCORAI 2020 här.

Här kan du läsa om hur mycket koldioxid vi sparade genom att hålla SCORAI helt digital.

 

Så kan vi göra matkonsumtionen mer hållbar – från kostråd till köttransonering

 

Detta webbinarie sändes live den 15 juni kl. 10-11.15.

Om webbinariet:

Dagens livsmedelskonsumtion är långt ifrån hållbar. I en rapport som publiceras den 15 juni har nio forskare sammanställt kunskapsläget kring styrmedel på mat- och miljöområdet. De har identifierat 17 olika varianter, allt från kostråd till skatter och ransonering. Vilka fungerar bäst? Under webbinariet berättar forskarna hur de skulle kunna införas och om den vetenskapliga evidensen när det gäller hur effektiva de är och om hur väl de kan accepteras. Webbinariet avslutas med rekommendationer om vad Sveriges beslutsfattare skulle kunna göra idag för att styra mot en mer hållbar livsmedelskonsumtion.

Moderator: Jörgen Larsson, docent, Chalmers tekniska högskola

Panel:

Malin Jonell, doktor systemekologi, Beijerinstitutet
Sarah Säll, doktor i nationalekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet
Elin Röös, biträdande universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Kajsa Resare Sahlin, forskningsassistent, Sveriges lantbruksuniversitet

Rapporten är ett samarbetsprojekt mellan Mistra Sustainable Consumption, SLU Future Food, Beijerinstitutet, Chalmers och CeCAR/Göteborgs universitet.

Läs mer om rapporten här.

Läs hela rapporten ”Styrmedel för hållbar matkonsumtion” här.