Ny teknik, förändrade livsstilar och energieffektiviseringar har alla potential att minska utsläppen från vår konsumtion, men när vi sparar pengar eller tid, vad gör vi då med de resurser som frigörs? Om du inte har bil, flyger du mer då? Att effektiviseringar eller minskad konsumtion på ett område riskerar att öka konsumtionen på ett annat brukar beskrivas som rekyleffekter eller så kallad moralisk licensiering. Ny forskning av David Andersson och Jonas Nässén visar dock att miljömedvetna personer även har lägre utsläpp inom andra områden.

Ekonomiskt orsakade rekyleffekter kan exempelvis minska den förväntade miljövinsten av en mer bränsleeffektiv bil, då billigare kilometerpris leder konsumenten att köra längre. Miljövinsten äts på så sätt upp av ökat användande. Samtidigt kan indirekta rekyleffekter orsakas av att besparingarna som görs på minskad konsumtion av särskilda varor och tjänster, går till ökad konsumtion av varor och tjänster på ett annat område med betydande, lika stora eller i vissa fall till och med större växthusgasutsläpp.

Inom psykologisk forskning förklaras sådana indirekta effekter med att ett miljöbeteende kan ”spilla över” (eng. spill over) på andra beteenden. Den som sopsorterar kanske i högre utsträckning väljer att ta cykeln till jobbet, vilket då är en positiv ”spill over”, men även den motsatta effekten kan uppstå, dvs att den som cyklar till jobbet tycker sig ha ”gjort sin del” och har utrymme i den personliga utsläppsbudgeten för en flygresa.

I studien visar David Andersson och Jonas Nässén att en hållbar livsstil inom ett område snarare verkar vara sammankopplat med minskningar inom andra områden för en grupp av miljömedvetna personer.

Forskningen har möjliggjorts genom samarbete med klimatkalkylatorn Svalna som låter användare koppla upp sin bank mot tjänsten för att uppskatta klimatavtrycket från varje köp. Användare som vill kan också dela data för forskningsändamål (sk citizen science). Genom att få ta del av aggregerade data över både spenderade kronor och utsläpp inom olika områden kunde forskarna utvärdera effekterna av fyra livsstilsalternativ med låga koldioxidutsläpp: att inte äga en bil, inte flyga, inte bo i ett fristående hus och ha en vegansk kost. Utöver att dessa livstillalternativ medför betydande minskningar i klimatavtryck var de inte kopplade till substantiella ökningar i utgifter på andra varor och tjänster med höga utsläpp.

Bland studiens deltagare, en grupp av starkt miljöengagerade personer, visar resultaten att negativa rekyleffekter kan undvikas. Forskarna planerar nu att undersöka om resultaten också stämmer för ett mer representativt urval av den svenska befolkningen.

STUDIEN
Läs hela studien ”Measuring the direct and indirect effects of low-carbon lifestyles using financial transactions” här.

KONTAKT
David Andersson, Post doc, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori.

+46 739 543 851