Kontakt

Programchefer

Karin Bradley, lektor, Avdelningen för regionala och urbana studier,
Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH, 100 44 Stockholm.
Telefon: +46 8 790 8591, e-post: karin.bradley(a)abe.kth.se

Åsa Svenfelt, docent, Avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier,
KTH, 100 44 Stockholm, Sweden.
Telefon: +46 8 7908818, e-post: asa.svenfel(a)abe.kth.se

 

Kommunikation

Jonatan Järbel, Avdelningen för regionala och urbana studier,
Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH, 100 44 Stockholm. 

Telefon: +46 8 790 68 48, epost: jarbel(a)kth.se

 

Internkommunikation/administration

Lisa-Mi Swartz, KTH, Teknikringen 74D, SE-100 44 Stockholm, Sweden
Telefon: +46-8-790 94 74, Mob: +46-70-087 70 04, e-post: lisa-mi.swartz(a)abe.kth.se

 

Arbetspaket 1: Kartläggning av potentiellt hållbara konsumtionspraktiker

Karin Bradley (se programchefer ovan)

 

Arbetspaket 2: Analys av potentialer och konsekvenser av förändrande konsumtionspraktiker

Annika Carlsson-Kanyama, Docent, Avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier,
SEED, KTH, 100 44 Stockholm.
Telefon: +46 720 21 2 217, e-post: annikack(a)kth.se

Jonas Nässèn, Seniorforskare, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori,
Chalmers,  41296 Göteborg.
Telefon: +46 31 772 32 68, e-post: jonasna(a)chalmers.se

 

Arbetspaket 3: Medborgar-konsumenter och civilsamhälle

Karin Bradley (se programchefer ovan)

Mikael Klintman, Professor i sociologi, Lunds Universitet,
Box 114, 221 00 Lund.
Telefon: +44 763 646 967.  e-post: mikael.klintman(a)soc.lu.se

 

Arbetspaket 4: Innovativa affärsmodeller

Oksana Mont, Professor in Sustainable Consumtion Governance,
International Institute of Industrial Environmental Economics, Lund University, SE-221 00 Lund, Sweden
Phone: +46 46 2222 02 50 E-mail: oksana.mont(a)iiiee.lu.se

 

Arbetspaket 5: Policyinnovationer för hållbar konsumtion

Jörgen Larsson, Assistant professor in sustainable consumption patterns
Adress: Dep. of Energy and Environment, Chalmers university of technology, 41296 Göteborg, Sweden
Phone: +46 708 833370, E-mail: Jorgen.larsson@chalmers.se

 

Arbetspaket 6: Syntes och roadmaps

Åsa Svenfelt (se programchefer ovan)