Kontakt

Programchefer:

 

Karin Bradley, lektor, Avdelningen för regionala och urbana studier, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH, 100 44 Stockholm. Telefon: +46 8 790 8591, e-post: karin.bradley@abe.kth.se

Åsa Svenfelt, docent, Avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier, KTH, 100 44 Stockholm, Sweden. Telefon: +46 8 7908818, e-post: asa.svenfelt@abe.kth.se

 

Internkommunikation/administration

Emma Gerdin, Avdelningen för regionala och urbana studier, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH, 100 44 Stockholm. Telefon: +46 8 790 63 97, e-post:emmage@kth.se

 

Arbetspaket 1: Kartläggning av potentiellt hållbara konsumtionspraktiker

Karin Bradley (se programchefer ovan)

 

Arbetspaket 2: Analys av potentialer och konsekvenser av förändrande konsumtionspraktiker

Annika Carlsson-Kanyama, Docent, Strategiska hållbarhetsstudier, SEED, KTH, 100 44 Stockholm. Telefon: +46 720 21 2 217, e-post: annikack@kth.se

Jonas Nässèn, Seniorforskare, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori, Chalmers,  41296 Göteborg. Telefon: +46 31 772 32 68, e-post: jonasna@chalmers.se

 

Arbetspaket 3: Medborgar-konsumenter och civilsamhälle

 Karin Bradley (se programchefer ovan)

Mikael Klintman, Professor i sociologi, Lunds Universitet, Box 114, 221 00 Lund. Telefon: +44 763 646 967.  e-post: mikael.klintman@soc.lu.se

  

Arbetspaket 4: Innovativa affärsmodeller

 

Oksana Mont, Professor in Sustainable Consumtion Governance, International Institute of Industrial Environmental Economics, Lund University, SE-221 00 Lund, Sweden Phone: +46 46 2222 02 50 E-mail: oksana.mont@iiiee.lu.se

 

 Arbetspaket 5: Policyinnovationer för hållbar konsumtion

Jörgen Larsson, Assistant professor in sustainable consumption patterns Adress: Dep. of Energy and Environment, Chalmers university of technology, 41296 Göteborg, Sweden Phone: +46 708 833370, E-mail: Jorgen.larsson@chalmers.se

 

Arbetspaket 6: Syntes och roadmaps

Åsa Svenfelt (se programchefer ovan)