Kontakt

Programchefer

Göran Finnveden, programchef och professor i miljöstrategisk analys vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH.
100 44 STOCKHOLM
goran.finnveden@abe.kth.se
+46 8 790 73 18

Jörgen Larsson, vice programchef, forskare, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Chalmers Tekniska högskola.
412 96 GÖTEBORG

+46 708 83 33 70

 

Kommunikation

Jonatan Järbel, KTH, Teknikringen 74D, SE-100 44 Stockholm, Sweden
jarbel@kth.se
+46 73 461 98 45

 

Internkommunikation/administration

Lisa-Mi Swartz, KTH, Teknikringen 74D, SE-100 44 Stockholm, Sweden
lisa-mi.swartz@abe.kth.se
+46-8-790 94 74, Mob: +46-70-087 70 04