Styrelsen

Ordförande: Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter och styrelsemedlem i BEUC – The Euroean Consumer Organisation, med medlemsorganisationer i 40 länder. Bertoft har arbetat länge med konsumentfrågor bland annat som pressekreterare på Konsumentverket och chefredaktör för konsumentmagasinet Råd & Rön.

Eva Ahlner, är expert och rådgivare inom hållbar konsumtion och produktion, resurseffektivitet och cirkulär ekonomi på Naturvårdsverket. 

Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, särskilt offentlig förvaltning, och forskar om miljö-, klimat- och naturresurspolitik på global, nationell och lokal nivå.

Robert Höglund, initiativtagare och samordnare för Klimatmålsinitiativet, ett nätverk med 22 svenska aktörer som vill se ett miljömål för minskade klimatutsläpp från konsumtion. Höglund arbetar som kommunikationschef på svenska Oxfam.

Åsa Persson, forskningschef och vice vd på Stockholm Environment Institute och adjungerad lektor vid Linköpings universitet. Hon forskar om politisk samstämmighet och integrering kring hållbar utveckling och medförfattare i 2023 UN Global Sustainable Development Report.

Maria Sandow, är näringspolitisk expert på Svensk Handel och kanslichef för Svensk Handel Stil. Hon har arbetat på Svensk Handel under många år och där fokuserat på internationell handel, hållbarhetsfrågor och branscherna skor, mode och textilier.

Adjungerad från Mistra är Malin Lindgren.