Styrelsen

Ordförande: Jan Bertoft, f d generalsekreterare för Sveriges Konsumenter och styrelsemedlem i BEUC – den europeiska konsumentorganisationen, med 45 medlemsorganisationer i 31 länder.  Bertoft har arbetat länge med konsumentfrågor bland annat som pressekreterare på Konsumentverket och chefredaktör för konsumentmagasinet Råd & Rön.

Eva Ahlner, är expert och rådgivare inom hållbar konsumtion och produktion, resurseffektivitet och cirkulär ekonomi på Naturvårdsverket.

Katarina Eckerberg, professor emerita i statsvetenskap vid Umeå universitet, särskilt offentlig förvaltning, och har forskat om miljö-, klimat- och naturresurspolitik på global, nationell och lokal nivå.

Robert Höglund, initiativtagare och samordnare för Klimatmålsinitiativet, ett nätverk med 22 svenska aktörer som vill se ett miljömål för minskade klimatutsläpp från konsumtion. Höglund arbetar som kommunikationschef på svenska Oxfam.

Åsa Persson, Ordförande Klimatpolitiska rådet, forskningschef och vice vd på Stockholm Environment Institute och adjungerad professor vid Linköpings universitet. Hon forskar om politisk samstämmighet och integrering kring hållbar utveckling och medförfattare i 2023 UN Global Sustainable Development Report.

Maria Sandow, har varit näringspolitisk expert på Svensk Handel och har jobbat som kanslichef för Svensk Handel Stil. Hon har arbetat på Svensk Handel under många år och där fokuserat på internationell handel, hållbarhetsfrågor och branscherna skor, mode och textilier.

Adjungerad från Mistra är Malin Lindgren.