Styrelsen

Ordförande: Annika Helker Lundström. Tidigare utsedd av regeringen som nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Även ordförande för IVL Svenska Miljöinstitutet och ordförande för Återvinningsindustrierna.

Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter och styrelsemedlem i BEUC – The Euroean Consumer Organisation, med medlemsorganisationer i 40 länder. Bertoft har arbetat länge med konsumentfrågor bland annat som pressekreterare på Konsumentverket och chefredaktör för konsumentmagasinet Råd & Rön.

Göran Finnveden är vice rektor för hållbar utveckling och professor i Miljöstrategisk analys på KTH. Finnveden har lång erfarenhet av att leda stora forskningsprogram och projekt inom området hållbarhet.

Robert Höglund, initiativtagare och samordnare för Klimatmålsinitiativet, ett nätverk med 22 svenska aktörer som vill se ett miljömål för minskade klimatutsläpp från konsumtion. Höglund arbetar som kommunikationschef på svenska Oxfam.

Maria Sandow, är näringspolitisk expert på Svensk Handel och kanslichef för Svensk Handel Stil. Hon har arbetat på Svensk Handel under många år och där fokuserat på internationell handel, hållbarhetsfrågor och branscherna skor, mode och textilier.

Adjungerad från Mistra är Malin Lindgren.