Styrelsen

Ordförande: Annika Helker Lundström. Tidigare utsedd av regeringen som nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Även ordförande för IVL Svenska Miljöinstitutet och ordförande för Återvinningsindustrierna.

Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges konsumenter och styrelsemedlem i BEUC – The Euroean Consumer Organization, med medlemsorganisationer i 40 länder. Bertoft har arbetat länge med konsumentfrågor bland annat som pressekreterare på Sveriges konsumenter och chefredaktör för konsumentmagasinet Råd & Rön.

Göran Finnveden är vice rektor för hållbar utveckling och professor i Miljöstrategisk analys på KTH. Finnveden har lång erfarenhet av att leda stora forskningsprogram och projekt inom området hållbarhet.

Robert Höglund, initiativtagare och samordnare för Klimatmålsinitiativet, ett nätverk med 22 svenska aktörer som vill minska sina klimatutsläpp från konsumtion. Höglund är kommunikationschef på svenska Oxfam och samordnare för nätverket Steg 3, som samlar personer som vill lyfta det dilemma som samhällets beroende av ekonomisk tillväxt i en ändlig värld utgör.

Maria Sandow, är kanslichef och näringspolitisk expert på Svensk Handel Stil. Hon har i arbetet på Svensk Handel Stil under många år och där fokuserat på hållbarhetsfrågor inom skor, mode och textilier.

Adjungerad från Mistra är Malin Lindgren.

Följ mig på Twitter