För att ställa om till ett hållbart samhälle krävs nya sätt att tänka kring samhällets organisation och planering. Ett sätt är att arbeta med är så kallade medborgarråd som får i uppgift att utveckla förslag för omställning. I detta webbinarium medverkar representanter från olila europeiska länder samt Sverige. 

På flera håll i Europa har medborgarråd testats och i Sverige utforskas det av bland andra Livsmedelsverket och Göteborgs Stad. Flera pågående forskningsprojekt, t.ex. inom Mistra Sustainable Consumption följer denna utveckling.

Vad kan vi lära oss från medborgarråd i exempelvis Frankrike och Finland? Hur kan man rent praktiskt arbeta? Hur kan och bör det förankras inte minst i relation till medborgarna? Tillsammans med inbjudna europeiska gäster gör vi en spaning kring hur medborgarråd kan fungera som ett verktyg för omställning.

DELTAGARNA OCH DERAS PRESENTATIONER

  • Steph Toro är projektledare och strateg vid Digidem Lab i Göteborg och arbetar med att testa och implementera metoder för deltagandedemokrati i offentliga institutioner. Se Stephs presentation här. 
  • Kristina Eberth, Förvaltningen för demokrati och medborgarservice och Mats Alfredsson, Miljöförvaltningen, Göteborg stad.
  • Heli Saarikoski är forskare vid Finlands miljöcentral. Hennes forskning fokuserar på deliberativ miljöstyrning och samskapande kunskapsproduktion i vetenskapsintensiva miljökonflikter. Se Helis presentation här. 
  • Mathilde Bouyé leder demokrati- och klimatinitiativ, inklusive ett projekt kring demokratisk innovation och rättvis omställning, samt en rapport om medborgarråd och klimatnödläget för World Resources Institute. Hon har tidigare tjänstgjort som fransk diplomat i arbetet med FNs hållbarhetsmål och klimatförhandlingar. Se Mathilde Bouyés presentation här. 
  • Tim Daw är docent i hållbarhetsvetenskap vid Stockholm Resilience Center. Han forskar om potentialen för deliberativa “mini-publics” för hållbarhetsomställning och är en av arrangörerna för ett nationellt medborgarråd för klimatet 2024. Se Tim Daws presentation här. 


Inspelat den 12 december 2023.