Mot bakgrund av en planetär nödsituation och bristen på empiriska bevis för absolut frikoppling av BNP-tillväxt från resursförbrukning argumenterar föreläsningen för minskad tillväxt.

Den tar upp komplexiteten i omställningar mot minskad tillväxt och föreslår sätt att teoretisera och empiriskt studera dessa med fokus på staten och maktrelationer. Empiriskt baseras föreläsningen på nyligen genomförda kvantitativa undersökningar och kvalitativa deliberativa forumdata från Sverige. 

Max Koch är professor i socialpolitik och hållbarhet vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Han är sociolog och hans forskning utforskar hur politisk och ekonomisk omstrukturering återspeglas i sociala strukturer och miljön. Professor Koch har också i allt högre grad behandlat och publicerat om minskad tillväxt och hållbar välfärd i relation till omställning och socio-ekologisk hållbarhet.

MODERATOR: Åsa Svenfelt, Linköpings universitet och Mistra Sustainable Consumption

POWER POINT-PRESENTATION
Se Max Kochs slides här. 


FÖRELÄSNINGSSERIEN
Föreläsningen ges inom föreläsningsserien: Makt i hållbar omställning. Målgruppen för serien är forskare och doktorander. Serien kommer att belysa olika perspektiv på makt i hållbar omställning. Serien organiseras av Mistra Sustainable Consumption i samarbete med Tema Teknik och social förändring (TEMAT) och Centrum för kommunstrategiska studier – CKS, vid Linköpings universitet.

Se fler delar i serien här: 
Makt och hållbar konsumtion med professor Doris Fuchs, University of Münster.