Ett webbinarium om hållbar konsumtion och makt med professorn Doris Fuchs vid universitetet i Münster.

Rådande berättelser om hållbar konsumtion tenderar att blunda för maktstrukturer och hur de formar våra vardagliga konsumtionsvanor. Även om vissa förbättringar av sociala standarder och miljöpåverkan från produktionen har uppnåtts, ökar övergripande resurskonsumtion ständigt. Ändå behövs snarast en omfattande hållbarhetstransformation för att möta de socio-ekologiska kriserna i dagens samhälle.

Denna föreläsning utforskar de strukturella hinder som en hållbarhetstransformation står inför och som måste övervinnas för att möjliggöra hållbara konsumtionspraktiker.

Om Doris Fuchs
Professor Doris Fuchs är direktör vid Forskningsinstitutet för Hållbarhet – Helmholtz-centret Potsdam (RIFS) och professor i hållbar utveckling vid universitetet i Münster. Hon är statsvetare och hennes forskning inkluderar frågor om förhållandet mellan demokrati och hållbarhet, hållbar konsumtion och transnationell hållbarhetsstyrning. Professor Fuchs har omfattande publicerat om hållbarhetstransitioner och hållbar konsumtion och har även fokuserat på maktförhållanden i dessa sammanhang.

Moderator
Åsa Svenfelt, Linköpings universitet

ARRANGERAT AV
Mistra Sustainable Consumption

Inspelat den 26 april 2024.