Mer tid och färre prylar kan ge ökat välbefinnande

Mer tid och färre prylar kan ge ökat välbefinnande
Traditionellt har åtgärder för hållbar konsumtion fokuserat på effektivitet och att styra mot konsumtion av mer hållbara varor. Men vår forskning visar att det finns andra vägar där tillräcklighet är i fokus, vilket innebär minskad materiell konsumtion för personer med relativt hög inkomst  parat med en omtolkning av vad vi människor behöver för ett bra liv. Minskat fokus på konsumtion och saker och större fokus på sociala relationer kan leda till ökat välbefinnande visar våra studier. Ett verktyg för att främja tillräcklighet är genom arbetstidsförkortning.

Läs mer här:

Ny forskning: ”Att minska konsumtionen är en nödvändighet”

Vetenskapliga publikationer:

Callmer, Å. and Bradley, K. (2021) In search of sufficiency politics: the case of Sweden. Sustainability: Science, Practice, Policy, 195-209.

Callmer, Å. (2021) Tillräcklighet – en väg för kommuner att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Mistra Sustainable Consumption, policy brief 1:3. KTH

Callmer, Å. (2019). Making Sense of Sufficiency: Entries, Practices and Politics. Stockholm: KTH.

Larsson, J., Nässén, J., and Lundberg, E. (2019). Work-Time Reduction for Sustainable Lifestyles. In D. Fuchs, A. Hayden, and A. Kalfagianni, (Eds.), Handbook of Global Sustainability Governance (pp. 334-347). Routledge.

Persson, O. and Klintman, M. (2021). Framing Sufficiency: Strategies of Environmental Non-Governmental Organisations Towards Reduced Material Consumption. Journal of Consumer Culture, March 2021.

Persson, O., Larsson, J. & Nässén, J. (forthcoming) Working Less by Choice – What are the Benefits and Hardships?, Sustainablity: Science, Practice, Policy.

Färdigheter

Upplagt på

1 februari, 2022

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *