Åsa Callmer har forskat om tillräcklighet. Foto: Pexels/Johanna Kvarnsell

Fler och fler forskare blir eniga om att en rättvis omställning kräver att vi som tillhör rikare samhällen inte bara förändrar hur vi konsumerar utan också hur mycket. I en ny artikel har forskare från KTH undersökt hur politiken kan bemöta detta, framför allt  vilken roll kommuner och regioner kan spela.

Att sträva efter tillräcklighet (sufficiency) är ett sätt att försöka motverka överkonsumtion och orättvis fördelning av resurser. I sin nypublicerade artikel argumenterar Åsa Callmer, doktor i planering och beslutsanalys, och Karin Bradley, docent vid KTH, för det. Men att begränsa konsumtion ses ofta som kontroversiellt och krockar med mål om ekonomisk tillväxt.  Kritiker menar att det kan försämra ekonomin och välståndet.

– Att minska konsumtionen är en nödvändighet. Samtidigt är inte bara de ekologiska gränserna, utan även rättvisa och välmående centrala element ur ett tillräcklighetsperspektiv. Minskad konsumtion behöver inte betyda att folk får det sämre – det kan till och med öka välmåendet, säger Åsa Callmer.

Lokala initiativ kan visa vägen
Studien visar att det inte finns någon tydlig nationell politik som betonar tillräcklighet men däremot har flera kommuner och regioner tagit egna initiativ i denna riktning. Det handlar om åtgärder för att förebygga avfall och främja hållbar konsumtion – mer accepterade sätt att arbeta med minskad konsumtion och tillräcklighet, enligt studien.

Ett exempel är öppna reparationsverkstäder som startats av kommuner som Göteborg. Dessa så kallade ”Fixotek” fungerar som mötesplatser där saker kan lagas, lånas, bytas och byggas. Ett annat exempel är arbete för att ändra normer kring konsumtion och vad ett gott liv innebär, till exempel  genom ”Minimeringsmästarna” där hushåll tävlar och lär av varandra att minimera sitt avfall och klimatavtryck och samtidigt leva väl. Ett tredje exempel är kommuner som utforskar möjligheterna att sätta upp en lokal koldioxidbudget i linje med Parisavtalet och sedan prioritera att öka invånarnas välmående inom dessa ramar.

Politiker bör ha tydliga mål
Åsa Callmers och Karin Bradleys artikel påpekar att även om dessa lokala initiativ är få och begränsade kan de skicka viktiga signaler som underlättar för mer tillräcklighetstänk.

– Det är tydligt att det är lättare att bedriva ambitiösa satsningar om de lokala politikerna är villiga att sätta långtgående och tydliga mål, säger Åsa Callmer.

Isabel Nilsson Alarcon

ARTIKELN:
Läs hela artikeln “In search of sufficiency politics: the case of Sweden” här.

Läs mer i policy briefen ”Tillräcklighet – en väg för kommuner att minska sin miljö- och klimatpåverkan” här.

 

KONTAKT:
Åsa Callmer
doktor i planering och beslutsanalys
asa.callmer@gmail.com

Karin Bradley
docent, KTH
karin.bradley@abe.kth.se