Hållbara affärsmodeller säljer bäst med funktion och sociala argument

Cirkulära affärsmodeller som bygger på att hyra, reparera, dela t ex möbler eller använda återbrukat material blir alltmer populära. Vår forskning visar att miljöargument inte är det bästa argumentet utan denna typ av affärsmodeller säljs enklast in med budskap som utgår från hur det kan förenkla livet för kunden, t ex att det kan vara lättare att hyra eller nyttja vid behov, snarare än att äga och ta hand om.

Läs mer:

Borg, D., Mont, O., and Schoonover, H. (2020). Consumer Acceptance and Value in Use-Oriented Product-Service Systems: Lessons from Swedish Consumer Goods Companies. Sustainability12(19), 8079.

Schoonover, H.A., Mont, O., Lehner, M., (2021). Exploring barriers to implementing product-service systems for home furnishings. Journal of Cleaner Production 126286. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126286

Mont, O. Lehner, M. and Schoonover, H. (2020). Business Models for Sustainable Consumption: Inspirational Examples from the Furniture and Home Textiles Sectors. Mistra Sustainable Consumption Report 1:9.

Färdigheter

Upplagt på

27 januari, 2022

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *