Internationella vetenskapliga rådet

 Den internationell vetenskapliga referensgruppens främsta uppgift är att ge vetenskaplig feedback på programmets forskning och planer. Gruppen består av välrenommerade forskare med olika vetenskapliga perspektiv på hållbar konsumtion. Lewis Akenji Managing director...