Bakgrund till (o)hållbar semester

Sedan massturismens start på 1960-talet har antalet turister i världen ökat kraftigt. Från att ha varit en aktivitet för de rika så är semesterresor idag en självklar del för många i den växande medelklassen i hela världen. Ökningen av turism har medfört ekonomisk utveckling samt positivt socialt och kulturellt utbyte, men samtidigt bidrar turismen till många hållbarhetsproblem ur såväl ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Det kan t.ex. handla om utsläpp av förorenat vatten, nedskräpning, exploatering av attraktiva landskap, minskat antal lokalboende, avskogning vid exploatering, överutnyttjande av färskvattentillgångar, prostitution, undanträngande av lokalbefolkningen samt utsläpp av växthusgaser. Turismens växthusgasutsläpp är ett allvarligt problem. Huvuddelen av växthusgasutsläppen uppstår genom de långa flygresor som är en central del av dagens turism.

Bild från Klimatsmartsemester

Vill du göra din semester så klimatsmart som möjligt? Beräkna dina resor på klimatsmartsemester.se framtagen av forskare från Mistra Sustainable Consumption. 

 

Utsläppen från flygandet ökar och den svenska befolkningens flygande orsakar lika stor klimatpåverkan som all biltrafik i Sverige. Cirka en femtedel av detta är resor i tjänsten medan cirka fyra femtedelar är privata resor, framförallt i form av semesterresor.

Tabellen visar utsläpp av växthusgaser från vanliga svenska semestrar från Larsson och Kamb (2018).

 

Den här texten är i huvudsak hämtad från vår rapport ”Att semestra hållbart”. Läs den här.

 

Senaste nyheterna om semester

Publikationer inom semester

2023

Lehner, Matthias; Richter, Jessika Luth; Mont, Oksana

Digitalization: A Potential Tool for Sustainable Consumption? Book Chapter

In: pp. 189–204, 2023, ISBN: 978-3-031-33246-3.

Links | BibTeX

Morfeldt, Johannes; Curtale, Riccardo; Kamb, Anneli; Larsson, Jörgen; Nässén, Jonas

Carbon footprint effects of shifting from flights to night trains for Swedish tourism Journal Article

In: Journal of Cleaner Production, vol. 420, 2023.

Links | BibTeX

2022

Happonen, Maija; Rasmusson, Lisa; Elofsson, Anna; Kamb, Anneli

Aviation’s climate impact allocated to inbound tourism: decision-making insights for “climate-ambitious” destinations Journal Article

In: Journal of Sustainable Tourism, 2022.

Links | BibTeX

Roos, John Magnus

Semester under pandemin - Beteendeförändring och upplevelser hos svenska folket under den första covid-19 sommaren 2020. Technical Report

2022, ISSN: 2003-2188.

Links | BibTeX

Nässén, Jonas; Andersson, David; Benders, René; Berglund, Mårten; Brown, Nils; Carlsson Kanyama, Annika; Eggestrand, Hanna; Hart, Robert; Palm, Viveka; Patterson, Emma; Schäfer Elinder, Liselotte; Svenfelt, Åsa

Potentials and consequences of altered consumption practices Technical Report

2022, ISBN: 978-91-8040-178-4.

Links | BibTeX

Svenfelt, Åsa; Engström, Eskil; Vaughan, Hanna Eggestrand; Gerdin, Emma

62 sätt att möjliggöra hållbar konsumtion Technical Report

2022, ISBN: 978-91-8040-202-6.

Links | BibTeX

(Ed.)

Årsrapport 2021 Periodical

2022.

Links | BibTeX

Larsson, Jörgen; Morfeldt, Johannes; Johansson, Daniel; Rootzén, Johan; Hult, Cecilia; Åkerman, Jonas; Hedenus, Fredrik; Sprei, Frances; Nässén, Jonas

Consumption-based Scenarios for Sweden - a basis for discussing new climate targets Technical Report

2022, ISBN: 978-91-88041-40-1.

Links | BibTeX

Ekvall, Andreas; Larsson, Jörgen; Nässén, Jonas

Klimatsmart semestrande - Tekniska lösningar, förändrat beteende och politiska styrmedel Technical Report

2022, ISBN: 978-91-88041-44-9.

Links | BibTeX

Åkerman, Jonas; Kamb, Anneli; Matti, Simon; Larsson, Jörgen; Nilsson, Magnus; Nässén, Jonas

Långväga resande i linje med klimatmålen Technical Report

2022.

Links | BibTeX

2021

Larsson, Jörgen; Morfeldt, Johannes; Johansson, Daniel; Rootzén, Johan; Hult, Cecilia; Åkerman, Jonas; Hedenus, Fredrik; Sprei, Frances; Nässén, Jonas

Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige - underlag för diskussioner om nya klimatmål Technical Report

2021, ISBN: 978-91-88041-36-4.

Links | BibTeX

Carlsson-Kanyama, Annika; Nässén, Jonas; Benders, Reneé

Shifting expenditure on food, holidays, and furnishings could lower greenhouse gas emissions by almost 40% Journal Article

In: Journal of Industrial Ecology, 2021.

Links | BibTeX

(Ed.)

Årsrapport 2020 Periodical

2021, visited: 03.05.2021.

Links | BibTeX

2020

(Ed.)

Årsrapport 2019 Periodical

2020, visited: 30.03.2020.

Links | BibTeX

Kamb, Anneli; Lundberg, Erik; Larsson, Jörgen; Nässén, Jonas

FLYGRESORNA OCH KLIMATET - Utsläppsminskningar och acceptans för klimatsmartare alternativ Technical Report

2020.

Links | BibTeX

2019

Carlsson-Kanyama, Annika; Baraka, Noha; Benders, Reneé; Berglund, Mårten; Dunér, Fredrik; Kok, Rixt; Losada, Raul Lopez I

Analysis of the environmental impacts of 218 consumption items. Greenhouse gas emissions, land use and water use per SEK and kg. Technical Report

2019.

Links | BibTeX

Thorson, Maria; Larsson, Jörgen; Nässén, Jonas; Bradley, Karin; Kamb, Anneli; Svenfelt, Åsa

Att semestra hållbart? En kartläggning av vad hållbart semestrande kan innebära Technical Report

2019, ISBN: 978-91-7873-131-2.

Links | BibTeX

2018

Larsson, Jörgen; Kamb, Anneli

Semestern och klimatet Metodrapport. Version 1.0 Technical Report

2018.

Links | BibTeX