Internationell referensgrupp

Den internationella referensgruppens huvudsakliga uppgift är att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i programmet. Rådet kommer också att sprida information om forskningsresultat på den Europeiska och internationella arenan och stödja internationellt utbyte av programmets doktorander. Medlemmarna i rådet är alla välrenommerade forskare inom området hållbar konsumtion och förändringsarbete.

Marjolijn Haasnoot är forskare vid Delft University of Technology och Deltares Research Institute, Delft, i Nederländerna. Hon är miljöforskare med speciell inriktning mot vattenplanering, integrerade analysmodeller och beslutsfattande under stor osäkerhet. Nyckelord för hennes forskning är modellering för politiskt beslutsfattande och optimerad anpassning

 

Sue Halliday är professor i marknadsföring vid Universitetet i Hertfordshire, Hatfield, UK. Hon undervisar och forskar kring relationsmarknadsföring med fokus på förtroende, gemensamma värden, varumärkesbyggnad samt innovation och entreprenörskap. Professor Halliday har publicerat sig inom områdena hållbar marknadsföring och branding och kring konsumenters roll i skapandet av hållbara marknader.

 

Peter Oosterveer är professor på samhällsvetenskapliga institutionen på Wageningen University, Wageningen, Nederländerna. Hans forskning och undervisning kretsar kring matproduktion och konsumtion. Han är särskilt intresserad av global offentlig och privat styrning mot hållbarhetsmärkning och certifiering. Dr Oosterveer har, bland annat arbetat med återförsäljare och certifieringsprocesser inom akvakultur och palmoljeplantager.

 

Arnold Tukker är professor i industriell ekologi och chef för the Institute of Environmental Sciences (CML) vid Universitet i Leiden, Nederländerna. Tukkers forskning handlar om hållbar produktdesign, hållbar innovation och produktion. Han har medverkat i FN:s Green Economy Initiative, FN:s hållbarhetsmål och FN:s 10YFP Internationell satsning på hållbar produktion och konsumtion.  

 

Gill Seyfang är docent i hållbar konsumtion på School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, UK. Seyfang forskar kring gräsrötternas innovationer och hur nisch-praktiker inom hållbar konsumtion kan växa och bli en del av en mer tillgänglig och etablerad CO2-neutral livsstil.