David Andersson Doktor, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg