Tre bilder på tre personer. En kvinna och två män.

Tre av huvudtalarna: Emily Kawano, Esteban Kelly och Peter Victor.