Policy brief 1.3 Tillräcklighet – en väg för kommuner att minska sin miljö- och klimatpåverkan_Page_2