MISTRA hållbar konsumtion – från niche till mainstream

 .

WEBBPLATSEN ÄR UNDER KONSTRUKTION

.

Programmet kan nås via:

Karin Bradley, karin.bradley@abe.kth.se, +46 8 790 85 91
Åsa Svenfelt, asa.svenfelt@abe.kth.se, +46 8 790 88 18
Kommunikationsansvarig Hanna Zetterberg, hz@kth.se, +46 7 33 60 78 00
.