Forskaren Annika Carlsson-Kanyama i Aktuelltstudion tillsammans med programledearen.