Scientific publications

Show all

2022

Svenfelt, Åsa; Engström, Eskil; Vaughan, Hanna Eggestrand; Gerdin, Emma

62 ways of enabling sustainable consumption - A collection of examples from research in Mistra Sustainable Consumption Technical Report

2022, ISBN: 978-91-8040-296-5.

Links | BibTeX | Tags: Business Models, Enablers, Policy, Vetenskaplig rapport

Dalhammar, Carl; Mont, Oksana; Lehner, Matthias

Politik och styrning för hållbar konsumtion Technical Report

2022, ISBN: 978-91-540-6155-6.

Links | BibTeX | Tags: Affärsmodeller, Cirkulär ekonomi, Policy, Vetenskaplig rapport

Roos, John Magnus

Semester under pandemin - Beteendeförändring och upplevelser hos svenska folket under den första covid-19 sommaren 2020. Technical Report

2022, ISSN: 2003-2188.

Links | BibTeX | Tags: Flyg, Icke Refereegranskade, Semester, Vetenskaplig rapport

Jörgen; Kamb Larsson, Anneli

Metodrapport för www.klimatsmartsemester.se. Version 3. Technical Report

2022.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Vetenskaplig rapport

Svenfelt, Åsa; Engström, Eskil; Vaughan, Hanna Eggestrand; Gerdin, Emma

62 sätt att möjliggöra hållbar konsumtion Technical Report

2022, ISBN: 978-91-8040-202-6.

Links | BibTeX | Tags: Business Models, Cirkulär ekonomi, Flyg, Icke Refereegranskade, Inredning, Mat, Policy, Reparation, Semester, Vetenskaplig rapport

Larsson, Jörgen; Morfeldt, Johannes; Johansson, Daniel; Rootzén, Johan; Hult, Cecilia; Åkerman, Jonas; Hedenus, Fredrik; Sprei, Frances; Nässén, Jonas

Consumption-based Scenarios for Sweden - a basis for discussing new climate targets Technical Report

2022, ISBN: 978-91-88041-40-1.

Links | BibTeX | Tags: Flyg, Icke Refereegranskade, Mat, Policy, Semester, Vetenskaplig rapport

Nässén, Jonas; Andersson, David; Benders, Reneé; Berglund, Mårten; Brown, Nils; Carlsson-Kanyama, Annika; Eggestrand, Hanna; Hart, Rob; Palm, Viveka; Patterson, Emma; Elinder, Liselotte Schäfer; Svenfelt, Åsa

Potentials and consequences of altered consumption practices Technical Report

2022, ISBN: 978-91-8040-178-4.

Links | BibTeX | Tags: Vetenskaplig rapport

Ekvall, Andreas; Larsson, Jörgen; Nässén, Jonas

Klimatsmart semestrande - Tekniska lösningar, förändrat beteende och politiska styrmedel Technical Report

2022, ISBN: 978-91-88041-44-9.

Links | BibTeX | Tags: Policy, Semester, Vetenskaplig rapport

Dalhammar, Carl; Hartman, Cornelia; Larsson, Jörgen; Jarelin, Johan; Milios, Leonidas; Mont, Oksana

Avveckla köp-och-slängsamhället - Fem politiska styrmedel för ökad livslängd hos konsumentprodukter Technical Report

no. 1:12, 2022, ISBN: 978-91-88041-38-8.

Links | BibTeX | Tags: Affärsmodeller, Icke Refereegranskade, Inredning, Policy, Vetenskaplig rapport

Dalhammar, Carl; Hartman, Cornelia; Larsson, Jörgen; Jarelin, Johan; Milios, Leonidas; Mont, Oksana

Moving away from the throwaway society - Five policy instruments for extending the life of consumer durables Technical Report

2022, ISBN: 978-91-88041-39-5.

Links | BibTeX | Tags: Affärsmodeller, Icke Refereegranskade, Inredning, Policy, Vetenskaplig rapport

Åkerman, Jonas; Kamb, Anneli; Matti, Simon; Larsson, Jörgen; Nilsson, Magnus; Nässén, Jonas

Långväga resande i linje med klimatmålen Technical Report

2022.

Links | BibTeX | Tags: Flyg, Icke Refereegranskade, Policy, Semester, Vetenskaplig rapport

2021

Larsson, Jörgen; Björk, Sofia; Lundberg, Erik; Nässén, Jonas; Persson, Ola

Om att kunna välja förkortad arbetstid: En hållbarhetsanalys av den utvidgade deltidsrätten inom Göteborgs Stad Technical Report

2021.

Links | BibTeX | Tags: Arbetstidsförkortning, Icke Refereegranskade, Policy, Vetenskaplig rapport

Svenfelt, Åsa; Callmer, Åsa

Växtbaserad dryck som mainstream? - fördelar, nackdelar, hinder och möjligheter Technical Report

2021, ISBN: 978-91-8040-093-0.

Links | BibTeX | Tags: Affärsmodeller, Business Models, Mat, Vetenskaplig rapport

Larsson, Jörgen; Morfeldt, Johannes; Johansson, Daniel; Rootzén, Johan; Hult, Cecilia; Åkerman, Jonas; Hedenus, Fredrik; Sprei, Frances; Nässén, Jonas

Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige - underlag för diskussioner om nya klimatmål Technical Report

2021, ISBN: 978-91-88041-36-4.

Links | BibTeX | Tags: Flyg, Icke Refereegranskade, Mat, Policy, Semester, Vetenskaplig rapport

Brown, Nils; Berglund, Mårten; Palm, Viveka

Potential environmental and socioeconomic effects overseas due to the mainstreaming of sustainability-motivated niche practices in Sweden Technical Report

2021, ISBN: 978-91-7873-779-6.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Vetenskaplig rapport

Mont, Oksana; Lehner, Matthias; Schoonover, Heather

Business models for sustainable consumption Technical Report

2021, ISBN: 978-91-7873-789-5.

Links | BibTeX | Tags: Affärsmodeller, Icke Refereegranskade, Inredning, Vetenskaplig rapport

Röös, Elin; Larsson, Jörgen; Sahlin, Kajsa Resare; Jonell, Malin; Lindahl, Therese; André, Erik; Säll, Sarah; Harring, Niklas; Persson, Martin

Policy Options for Sustainable Food Consumption - Review and Recommendations for Sweden Technical Report

2021, ISBN: 978-91-7873-787-1.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Mat, Vetenskaplig rapport

2020

Eggestrand, Hanna; Svenfelt, Åsa

Andra ordningens miljöeffekter Technical Report

2020, ISBN: 978-91-7873-664-5.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Vetenskaplig rapport

Carlsson-Kanyama, Annika; Dunér, Fredrik

40% mindre växthusgasutsläpp från konsumtionen här och nu - Beräkningar givet förändrad konsumtion av mat, semestrande och inredning Technical Report

2020, ISBN: 978-91-7873-130-5.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Vetenskaplig rapport

Colombo, Patricia Eustachio; Elinder, Liselotte Schäfer; Carlsson-Kanyama, Annika

Vegobarometern - En undersökning av svenskarnas benägenhet att välja vegetarisk mat under åren 2016-2019 Technical Report

2020.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Mat, Vetenskaplig rapport

Kamb, Anneli; Lundberg, Erik; Larsson, Jörgen; Nässén, Jonas

FLYGRESORNA OCH KLIMATET - Utsläppsminskningar och acceptans för klimatsmartare alternativ Technical Report

2020.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Semester, Vetenskaplig rapport

2019

Larsson, Jörgen; Nässén, Jonas

Konsumtionens klimatpåverkan - trender, mål och styrmedel i Konsumtionsrapporten 2019 Book Section

In: Roos, John Magnus (Ed.): pp. 54-65, 2019, ISSN: 2002-8164.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Vetenskaplig rapport

Carlsson-Kanyama, Annika; Baraka, Noha; Benders, Reneé; Berglund, Mårten; Dunér, Fredrik; Kok, Rixt; Losada, Raul Lopez I

Analysis of the environmental impacts of 218 consumption items. Greenhouse gas emissions, land use and water use per SEK and kg. Technical Report

2019.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Inredning, Mat, Semester, Vetenskaplig rapport

Kamb, Anneli; Svenfelt, Åsa; Carlsson-Kanyama, Annika; Parekh, Vishal; Bradley, Karin

Att äta hållbart? En kartläggning av vad hållbar matkonsumtion kan innebära Technical Report

2019, ISBN: 978-91-7873-129-9.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Mat, Vetenskaplig rapport

Thorson, Maria; Larsson, Jörgen; Nässén, Jonas; Bradley, Karin; Kamb, Anneli; Svenfelt, Åsa

Att semestra hållbart? En kartläggning av vad hållbart semestrande kan innebära Technical Report

2019, ISBN: 978-91-7873-131-2.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Semester, Vetenskaplig rapport

Lehner, Matthias; Schoonover, Heather; Mont, Oksana; Bradley, Karin; Kamb, Anneli; Svenfelt, Åsa

Att inreda hållbart? En kartläggning av vad hållbar heminredning kan innebära Technical Report

2019, ISBN: 978-91-7873-130-5.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Inredning, Vetenskaplig rapport

2018

Larsson, Jörgen; Kamb, Anneli

Semestern och klimatet Metodrapport. Version 1.0 Technical Report

2018.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Semester, Vetenskaplig rapport

Carlsson-Kanyama, Annika; Katzeff, Cecilia; Svenfelt, Åsa

Rädda maten Åtgärder för svinnminskande beteendeförändringar hos konsument Technical Report

2018, ISBN: 978-91-7729-652-2.

Links | BibTeX | Tags: Icke Refereegranskade, Mat, Vetenskaplig rapport