Välkommen till ett öppet seminarium med temat: ”Uppskalning av hållbara nisch-praktiker. Vad blir miljöeffekterna?”

Arrangör: Mistra Sustainable Consumtion

Tid: 17 december, 2019, kl 15-18

Plats: Openlab, Valhallavägen 79, Stockholm.

Forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption syftar till att öka kunskapen om hur hållbar konsumtion, som idag praktiseras av ett fåtal, kan skalas upp och bli mer vanlig. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning. Under 2019 har arbete pågått med att beräkna miljöpåverkan från ett antal potentiellt hållbara konsumtionspraktiker, t.ex. tågsemestrande, att handla möbler second hand och att äta mer växtbaserad kost. På det här seminariet presenterar docent Annika Carlsson-Kanyama resultat från dessa beräkningar och blickar framåt. Både om dagens trender fortsätter samt om mer radikala förändringar av konsumtionen får genomslag.

Presentationen följs av ett samtal om hur resultaten kan och borde användas, både i fortsatt forskning, politik och bland andra aktörer/beslutsfattare.

Läs mer och anmäl dig här