Just nu står flyget still världen över vilket tillfälligt minskat de globala koldioxidutsläppen. Men när allt börjar rulla igång, vad ska vi då göra med flyget för att inte gå tillbaka till samma utsläppsnivåer igen?

En ny vetenskaplig artikel i tidskriften Climate Policy handlar om vad svenskar tycker om de olika styrmedel som kan minska flygandet. Vad föredrar vi om vi får välja mellan flygskatter, biobränsle eller kanske subventioner för andra mer klimatsmarta alternativ?

”Aldrig gjorts tidigare”
– Det här har aldrig gjorts tidigare. Acceptans för flygstyrmedel är ett outforskat område, säger Jörgen Larsson miljöforskare på Chalmers som skrivit artikeln tillsammans med Chalmers-kollegan Jonas Nässén och Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Det visar sig att skatter inte är så populärt. Inte heller mer radikala styrmedel som att begränsa individers flygande genom personliga utsläppskonton. Mest populärt är att kräva att flygbolagen använder biobränsle, att satsa på subventioner för nattåg samt begära klimatdeklaration av flyget. Styrmedel som inte drabbar ens eget resande för direkt helt enkelt.

– Men det är lurigt att jämföra olika styrmedel. De är inte riktigt jämförbara i hur mycket klimatnytta de kan ge. Det som ger mest klimatnytta som flygskatter, är också det som är minst populärt, säger Jörgen Larsson.

Rättvist och effektivt
Tidigare forskning på området har visat hur viktigt det är att styrmedlen inte inskränker människors egen frihet. Men det var inget som denna studie direkt visade. Utan det som framförallt verkar styra om en person gillar ett styrmedel är om det upplevs som rättvist och effektivt.

– Ska vi ha styrmedel så ska de vara rättvisa, göra skillnad och minska miljö och klimatpåverkan, säger Jörgen Larsson.

Länk till artikeln:
Läs hela artikeln i tidskriften Climate Policy här.

Kontakt:
Jörgen Larsson
Forskare, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori, Chalmers.
+4631772310
jorgen.larsson@chalmers.se

Jonatan Järbel
Kommunikatör Mistra Sustainable Consumption
+46 8 790 68 48
jarbel@kth.se