Vetenskaplig

Show all

2022

Persson, Ola

Scaling sufficiency - Towards less material consumption PhD Thesis

2022, ISBN: 978-91-8040-312-2.

Links | BibTeX | Etiketter: Arbetstidsförkortning, Avhandling, Cirkulär ekonomi, Refereegranskade

Persson, Ola; Larsson, Jörgen; Nässén, Jonas

Working less by choice: what are the benefits and hardships? Journal Article

In: Sustainability: Science, Practice and Policy, vol. 18, iss. 1, 2022.

Links | BibTeX | Etiketter: Arbetstidsförkortning, Refereegranskade, Vetenskaplig artikel

2021

Larsson, Jörgen; Björk, Sofia; Lundberg, Erik; Nässén, Jonas; Persson, Ola

Om att kunna välja förkortad arbetstid: En hållbarhetsanalys av den utvidgade deltidsrätten inom Göteborgs Stad Technical Report

2021.

Links | BibTeX | Etiketter: Arbetstidsförkortning, Icke Refereegranskade, Policy, Vetenskaplig rapport

2019

Larsson, Jörgen; Nässén, Jonas; Lundberg, Erik

Work-time reduction for sustainable lifestyles Book Chapter

In: Routledge Handbook of Global Sustainability Governance, 2019, ISBN: 9781315170237.

Links | BibTeX | Etiketter: Arbetstidsförkortning, Bokkapitel, Refereegranskade