Pandemin har tvingat både konsumenter och företag att agera på helt nya sätt. Vi reser mindre och köper färre kläder men lägger samtidigt mer pengar på mat och boende. Vi undviker butiker, men e-handeln har exploderat. Vilka lärdomar kan vi dra av krisen och de snabba förändringar som skett? Underlättas omställningen till en hållbar konsumtion eller har den starkt ökande e-handeln tvärtom gjort det svårare?

Med hjälp av forskare och företag tittar vi framåt. Många företag säger sig vilja visa vägen mot en mer hållbar konsumtion. Men hur ska de styra i rätt riktning? I den avslutande diskussionen tar vi upp frågor kring ansvar, förväntningar, prioriteringar och styrmedel.

I samtalet deltar:
Professor i hållbar konsumtionsstyrning Oksana Mont, Lunds Universitet om hur delningsorganisationer påverkats under pandemin.
Forskaren Annelise De Jong, IVL om hur e-handeln kan uppmuntra mer hållbara val.  (Ur en undersökning på uppdrag av Konsumentverket)
Magnus Nikkarinen, Hållbarhetschef Svensk handel om ny hållbarhetsundersökning: företag och konsumenters syn på delningsekonomi och e-handel.

Företagspanel:
Anders Axelsson,
hållbarhetshef ICA
Anna-Karin Dahlberg, hållbarhetshef Lindex
Henrik Lampa, hållbarhetshef Dustin

Värd och moderator: Maria Sandow, styrelseledamot Mistra Sustainable Consumption, senior rådgivare Svensk Handel.