Det framväxande forskningsfältet kring begrepp som “tillräcklighet” och ”bortom ekonomisk tillväxt” granskar Ola Persson vid KTH i sin avhandling. Heather Schoonover vid Lunds universitet skriver om affärsmodeller kring återanvändning av heminredning i sin. Båda har gjort sin doktorandtjänst inom Mistra Sustainable Consumption.

I Ola Perssons avhandling pekar han på att djupgående samhälleliga förändringar behöver ske för att undvika de värsta miljörelaterade konsekvenserna och sociala ojämlikheter. Med utgångspunkt i litteratur kring hållbar konsumtion, politik och styrmedel för tillräcklighet, samt hur hållbarhetsinitiativ kan få större genomslag, eller ”skalas”, har denna avhandling som syfte att bidra till ökad kunskap om social och ekologisk omställning, med specifikt fokus på (o)hållbar konsumtion.

Heather Schoonovers avhandling fokuserar på hållbara affärsmodeller som framförallt har att göra med uthyrning och återanvändning av heminredning. Varför ser vi inte mer uthyrning och återanvändning. i praktiken? Vad finns för hinder för dessa modeller och hur skulle dessa modeller kunna bli starkare i samhället? Hon har specifikt undersökt Sveriges varuhus för återanvändning, ReTuna.

Jonatan Järbel

LÄS MER:
Läs mer om Heathers avhandling på Lunds universitets hemsida här.

AVHANDLINGARNA:
Läs Ola Perssons avhandling ”Scaling sufficiency – Towards less material consumption”

Läs Heather Schoonovers avhandling ”Business Models for Sustainable Consumption Identifying and Overcoming Barriers to Rental and Reuse of Home Furnishings” här.

VIDEO:
Se Ola Persson förklara sin forskning här:


KONTAKT:

Ola Persson
Avdelningen för Urbana och Regionala Studier, KTH, Stockholm
olaperss@kth.se
+46 73 780 14 57

Heather Schoonover,
IIIEE, Lunds universitet
heather.schoonover@iiiee.lu.se