Produktförstöring innebär att företag gör sig av med produkter som är fullt dugliga och ofta helt nyproducerade. Forskare har nu undersökt varför och vad som kan göras åt problemet.
 
Resultatet av forskningen redovisas i en färsk artikel som bland andra Oksana Mont, professor vid Lunds universitet ligger bakom. De har tittat på konsumtionskategorin textil och elektronik, där det uppskattas att produkter för ett värde av nästan 22 miljarder euro kommer att förstöras under 2022. Det är mer än Cyperns BNP var år 2020.
 
Studien pekar bland annat på att en stor andel varor aldrig säljs, och att kunder ofta väljer att lämna tillbaka det de köpt. När vinstmarginaler och ekonomiska incitament talar emot att förlänga varornas livslängd, blir det logiskt att förstöra dem i stället.

Olika styrmedel
För att detta ohållbara beteende ska upphöra föreslår studien en blandning av styrmedel som riktar sig mot både tillverkare, återförsäljare, konsumenter och andrahandsaktörer. Dessutom drar de slutsatsen att det är nödvändigt att produktionsvolymer och antalet osålda produkter minskar om produktförstörings-problematiken ska lösas i grunden.
ARTIKELN:
MEDIA:
KONTAKT:
Oksana Mont, Professor i styrning mot hållbar konsumtion, Internationella Miljöinstitutet, Lund universitet
Telefon: +46 46 222 0250
oksana.mont@iiiee.lu.se