Den omdebatterade flygskammen kan hänga ihop med ett mer djupgående attitydskifte kring klimatfrågan. Men kan några enstaka flygvägrare förändra något?

David Andersson, doktor på Chalmers som också medverkar i Mistra Sustainable Consumptions, är en av de som uttalar sig i frågan i Dagens Nyheter.

De nuvarande flygvägrarna har så klart föregåtts av tidigare debattörer. Men nu tas frågan till den personliga nivån och debattörerna pratar om flygskam, det är intressant. Jag tror att det beror på att många i dag känner klimatansvar på en personlig nivå och att vi kanske bevittnar en begynnande normförändring runt synen på flygresande, säger David Andersson.

Läs artikeln här