Av de tio miljoner ton möbler som slängs i EU årligen bränns eller deponeras 80–90 procent. En ny studie undersöker marknadsföringens roll i att förhindra detta.

Det finns ett enormt behov av att förlänga livslängden på heminredning och minska mängden nya produkter som sätts på marknaden. Ett sätt är att hyra heminredning. Men för att företag som erbjuder uthyrningstjänster ska få större spridning, behöver de bli bättre på att nå ut till sina kunder.

Låg acceptans
En ny studie av Heather Schoonover, Oksana Mont och Mikael Klintman vid Lunds universitet ställer frågor om vilken roll hållbarhet kan spela i den marknadsföringen. Problemet är att acceptansen för uthyrningsmodeller är låg bland konsumenter. För att öka efterfrågan behöver företag bli bättre på att se till att deras uthyrningstjänster kommuniceras ut på ett sätt som tilltalar konsumenter, menar artikeln. De behöver förstå vad som driver kunder till att hyra i stället för att köpa, så att de kan matcha sin marknadsföring efter det.

Hållbarhetsfördelar framhålls sällan
Trots allt, är heminredningsuthyrning en växande sektor. Forskning visar att konsumenter bland annat lockas av ekonomiska skäl, av möjligheten att hålla sin inredning uppdaterad, liksom av bekvämlighet och friheten i att inte äga sina möbler. Det är också fördelar som brukar belysas av företag visar artikelns resultat.

Däremot framhålls sällan hållbarhetsfördelarna, trots att forskning tidigare föreslagit att göra just det. Det väcker frågor kring vilken roll hållbarhet egentligen bör spela kommunikationen mellan företag och konsument.

Isabel Nilsson Alarcon

ARTIKELN:
Läs hela artikeln i Cleaner and Responsible Consumption här. 


SE NÄR POPSTJÄRNAN MARLENE TESTAR ATT HYRA INREDNING: