En ny licentiatavhandling undersöker klimatpolitiska styrmedel för att minska utsläppen från flygresande. Den belyser hur stor handlingskraften är på internationell, nationell och lokal nivå. Och resultatet visar överraskande nog att många åtgärder sker lokalt. Den är skriven av Anna Elofsson på Chalmers. Läs den i sin helhet här.