År 2015 tog Göteborg stad ett unikt beslut om att utvidga den lagstadgade rätten att arbeta deltid, som småbarnsföräldrar och studerande har, till att omfatta alla anställda oavsett vad de har för motiv för att välja deltid. Reformen har analyserats i ett forskningsprojekt som nu är klart.
– Det här intressant eftersom det ifrågasätter 40-timmarsveckan som nu firar 50 år som lagstadgad normalarbetstid. 40-timmarsnormen är djupt rotad hos oss – att arbeta mindre ses som avvikande beteende, säger Jörgen Larsson, sociolog och ledare för forskningsprojektet. 

I projektet genomfördes en enkät med 1000 anställda som hade en heltidstjänst “i botten” men som hade valt att gå ner i arbetstid trots att det medförde sänkt lön. En av frågeställningarna i projektet var varför människor väljer detta.

I grunden innebär en utvidgad deltidsrätt en ökad så kallad tidsautonomi, dvs. en ökad möjlighet att forma sitt vardags liv utifrån sina egna värderingar och prioriteringar. En del av de som gick ner i arbetstid hade också motiv som låg i linje med detta, t.ex att få mer tid med familj, vänner och fritidsintresser, som en av de intervjuade uttryckte det ”efter en cancerbehandling tar jag inte längre för givet att jag blir pensionär och jag vill hinna prioritera till exempel träning”. Dessa renodlade frivilliga motiv för deltid var dock inte det vanligaste.

– Det vanligaste motivet var att istället att heltidsarbetet helt enkelt var för psykiskt eller fysiskt krävande. Många har så krävande jobb, och ibland även en dålig hälsa, att de känner sig tvingade att arbeta deltid. För att komma tillrätta med denna form av ofrivillig deltid är det viktigt att arbetsmiljön förbättras generellt och även att kraven individanpassas, säger Jörgen Larsson.

Överraskade över positiv respons
Sammantaget upplevde de flesta som gick ner i arbetstid ökat välbefinnande med bättre balans mellan jobb och fritid samt förbättrad hälsa, men för vissa fanns också nackdelar i form av ökad stress på jobbet och oro för privatekonomin. Forskningsprojektet undersökte också chefernas erfarenheter av att ha anställda som väljer deltid.

– Vi blev överraskade av att de i allmänhet såg så positivt på deltidsarbete, deras grundsyn var att det som är bra för den anställde också är bra för verksamheten, säger Jörgen Larsson.

Bland de fördelar som identifierades var minskad risk för sjukskrivningar och bättre möjligheter att behålla anställda. Dessa fördelar upplevdes som mer påtagliga än nackdelarna i form av ökade svårigheter med bemanning och att hitta tider för möten.

Rapporten presenteras och diskuteras idag (torsdag 2/12-2021) på ett webbinarium kl 13.00-15.00. Seminariet arrangeras av Centrum för forskning om arbete och sysselsättning vid Göteborgs universitet. För deltagande maila caroline.petersson@chalmers.se

RAPPORTEN
Rapporten ”Om att kunna välja förkortad arbetstid” publiceras 2 dec 2021 och kan läsas här.

KONTAKT:
Jörgen Larsson, forskare Chalmers
jorgen.larsson@chalmers.se
0708 – 833370