En kvinna i Paris protesterar mot shoppingdagen Black Friday med budskapet ”Svart fredag är oförenlig med en blå planet”.

Varför laga sin trasiga skjorta istället för köpa en ny om man har mycket pengar men lite fritid? Och vad ersätter man Iphone-suget med under Black Friday? Ideella miljöorganisationer med kampanjer som Fixa grejen, kan lära oss hur hela samhället kan ställa om till en mer hållbar konsumtion i grunden, enligt en ny studie.

För att skapa en mer hållbar konsumtion idag dominerar framförallt tron på att öka effektiviteten (efficiency) med olika tekniska lösningar. Men dessa har inte lyckats med att minska den miljöpåverkan som konsumtion skapar, menar Ola Persson, doktorand vid KTH och Mikael Klintman, professor i sociologi vid Lunds universitet.

I sin nya studie pekar de istället på hur vi måste börja tillämpa ”tillräcklighet” (sufficiency) i vårt miljöpolicyskapande. Där kan civilsamhällesorganisationer spela en nyckelroll att sprida tillräcklighetspraktiker, då nuvarande miljöpolitik fokuserar framför allt på effektivitet och tekniklösningar. Det handlar bland annat om att direkt minska konsumtionen, framförallt bland dem som har det lite bättre ställt, men också att förändra vår livsstil och hela inställning till konsumtion.

Roligt att laga själv
Som exempel på hur det kan gå till har de studerat två miljöorganisationer och deras kampanjer. Naturskyddsföreningen, som är Sveriges äldsta ideella miljöorganisation, samt Medveten konsumtion som vill att vi ska konsumera, men mer hållbart. Medveten Konsumtion ligger bland annat bakom White Monday, det miljövänligare alternativet till shoppingdagen Black Friday.

I sina kampanjer att få folk att konsumera hållbart, framhäver miljöorganisationerna allt från det miljömässiga i att ställa om, till det roliga i att laga något själv. Att det också är billigare kan medföra en känsla av ökad social rättvisa. Ola Perssons och Mikael Klintmans studie visar hur de här olika strategierna skulle kunna inspirera politiker och policyskapare, till att få hållbar och ”tillräcklig” konsumtion att nå ut till en bredare massa bortom de allra mest miljöintresserade.

ARTIKELN:
Läs hela artikeln ”Framing sufficiency: Strategies of environmental non-governmental organisations towards reduced material consumption” här.

KONTAKT:
Ola Persson
Doktorand, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier, KTH, Stockholm
olaperss@kth.se
+46 73 780 14 57

Mikael Klintman
Professor sociologi, Lunds universitet
mikael.klintman@soc.lu.se
070 284 55 48