Klimatkalkylatorer kan få privatpersoner att minska sina klimatavtryck med 10% enligt en nyligen publicerad forskningartikel. Denna effekt visar sig dock under första månadens användning för att sedan avta med tiden.

Svalna-appen fungerar som en avancerad klimatkalkylator, där användarna kopplar den med sina bankkonton för att omedelbart se de klimatpåverkande utsläppen från deras inköp. Allt för att skapa en ökad medvetenhet. Utöver användarnas utgifter på bankkontot beräknas utsläppen från olika register och användarnas livsstilsmönster.

Minskning första veckorna
Forskarna analyserade om användare som laddat ned appen minskade sitt klimatavtryck. De såg att användare i genomsnitt minskar sina koldioxidutsläpp med 10% de första fem veckorna. Efter 12 veckor avtar dock effekten. Minskningen sker inom alla konsumtionsområden.

David Andersson, forskare vid Chalmers tekniska högskola och en av författarna bakom studien, menar att den starka initiala minskningen troligen beror på att appen skapar en  förhöjd medvetenhet kring sambandet mellan konsumtion och klimatpåverkan. Denna medvetenhet minskar över tid vilket leder till att användare gradvis återvänder till sina tidigare konsumtionsmönster.

“En kamp om vår uppmärksamhet”
– Kanske kan man se det som en kamp om vår uppmärksamhet, där enskilda klimatinitiativ har svårt att tävla med de förväntningar och normer som vi möter i vår vardag, säger David Andersson. 

Forskarna poängterar också att användarna i studien själva valt att ladda ner appen och redan är miljömedvetna och motiverade. Om appar kan påverka personer som är mindre klimatintresserade, samt hur de skulle kunna integreras i större system, exempelvis så att banker erbjuder sina kunder en klimatkalkylator som digital tjänst, är föremål för vidare studier.


Thelma Åberg

STUDIEN
Läs hela artikeln i Environmental and Resource Economics här.

KONTAKT
David Andersson, postdoc, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Chalmers, Göteborg
david.andersson@chalmers.se
+46 739 543 851