Å ena sidan ett ökat intresse för återbruk och cirkulär ekonomi. Å andra sidan en ökad konsumtion av nya möbler och inredning. Hur går det ihop?

Karin Bradley, programchef för Mistra Sustainable Consumption på KTH, är medveten om att konsumtionen av inredning och möbler ökar – vilket ju går stick i stäv med strävan efter hållbarhet.

Det har forskats mycket om mode och mat och där ser vi att medvetenheten är hög. Kunderna ställer krav på schyssta villkor och material i modebranschen. Det ekologiska matutbudet har ökat och vi äter mindre kött. Men möbel- och inredningsbranschen släpar efter, där är kunskapen inte lika hög och vi talar inte lika mycket om det, säger Karin Bradley.

Läs artikeln här.