Åsa Callmer skriver i Fokus om Black Friday.

Egentligen är inte ekvationen svår att lösa. Vi behöver inte Black Friday. Vi behöver tvärtom minska vår konsumtion och tänka om kring vad som kan ses som tillräckligt för att leva ett gott liv. Frågan är hur vi gör det och hur vi kan veta vad som är tillräckligt i ett samhälle av överflöd.

Ett svar: Vi har tillräckligt när vi känner oss nöjda. Problemet är bara att det är svårt att bli nöjd i ett konsumtionssamhälle som är beroende av att vi aldrig är just det, nöjda. Ett samhälle som är beroende av att vi fortsätter försöka förbättra oss själva och våra liv genom konsumtion, så att de ekonomiska hjulen kan fortsätta att snurra. Att leva i ett konsumtionssamhälle innebär att ständigt jämföra oss själva, våra liv och våra egna ägodelar med hur människorna omkring oss har det. Då är det svårt att bli nöjd.

Läs artikeln här