Hållbar konsumtion kräver politisk styrning och samhällsansvar. Men vem ska styra? Och vem måste ta ansvar? Boken Research Agenda on Sustainable Consumption Governance pekar ut vad vi bör forska på de kommande åren för att skapa ett hållbart samhälle.

Den lyfter också möjliga lösningar som delningsekonomi och cirkulärekonomi. Den är bland annat skriven av forskarna Matthias Lehner vid Lunds universitet, samt Oksana Mont som också är redaktör.

Du hittar hela boken Research Agenda on Sustainable Consumption Governance här.