Klimatutsläppen från svenskarnas flygresor kan minskas med en fjärdedel

Det finns stor potential för minskade klimatutsläpp från svenskarnas flygresor genom ändrat resebeteende. Hos resenärerna finns stor acceptans både för att välja närmre destinationer och andra transportslag. Det visar en studie gjord av forskare vid Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och forskare i programmet Mistra Sustainable Consumption.

I många fall finns det alternativa resor, med lägre klimatpåverkan, som människor upplever som mer eller mindre lika bra som de resor de har gjort med flyg. Detta innebär att det finns en realistisk potential för att minska utsläppen från svenskarnas flygresor med cirka en fjärdedel, säger Erik Lundberg, forskare vid Göteborgs universitet.

Fem typer av resor står för 96 procent av klimatutsläppen. Det handlar om resor för att uppleva sol och värme (38 procent), besöka släkt och vänner (26 procent), tjänsteresor (18 procent), storstadsbesök (10 procent) och besök på tema- och nöjesparker (4 procent).

Även om svenskarna fortsätter att flyga finns det stor potential för minskade utsläpp om de väljer närmre destinationer. Om till exempel alla som reser till andra kontinenter för att uppleva sol och värme i stället valde att flyga till destinationer i Europa så visar våra beräkningar att utsläppen från svenskarnas flygresor skulle kunna minskas med en femtedel, säger Anneli Kamb vid Göteborgs universitet.

Resenärerna kan också välja andra transportslag som har lägre klimatpåverkan.

Om alla flygresor som görs till Europa ersattes med tågresor till samma destination så skulle man kunna minska de totala flygutsläppen med en fjärdedel, säger Anneli Kamb.

Forskarna har undersökt i vilken utsträckning resenärer kan tänka sig att ändra destinationsval och transportslag. Den största potentialen verkar finnas i att välja ett resmål som ligger närmre Sverige, men att bibehålla flyg som transportsätt. Att byta till tåg och bil är aktuella när resmålet finns i Norden.

Det är lite förvånande att så pass många kan tänka sig de alternativa resor vi har lyft fram. Exempelvis är hela fyra av fem av de som har gjort en resa interkontinentalt för sol och värme på sommaren villiga att stanna i Europa, vilket innebär en betydande utsläppsminskning, säger Jörgen Larsson vid Chalmers tekniska högskola.

Undersökningen, som är finansierad av Energimyndigheten, är gjord av forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. I rapporten ”Flygresorna och klimatet” presenteras en kartläggning av klimatutsläppen från svenskars flygresande, beräkningar av potentiella minskningar av utsläpp vid ändrat resebeteende samt en analys av svenskarnas vilja att ändra resebeteende.

Länk till rapporten
”Flygresorna och klimatet: Utsläppsminskningar och acceptans för klimatsmartare alternativ” http://hdl.handle.net/2077/63050

Kontakt
Erik Lundberg, erik.lundberg@handels.gu.se, 031-786 6188, mobil 0704 19 44 02
Forskare, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan och Centrum för turism vid Göteborgs universitet.