På Världsmiljödagen 5 juni publicerade Mistra Sustainable Consumption tillsammans med tankesmedjan New Weather Sweden rapporten Klimatkonsumenterna där vi kartlägger de svenska hushållens klimatpåverkan genom konsumtion.

Rapporten visar att svenska hushåll orsakar 6,3 ton koldioxidutsläpp per år och person, vilket behöver halveras till 2035 för att svenskar ska leva upp till vår del av Parisavtalet. Men det framgår även att det är möjligt att minska utsläppen snabbt genom att ändra våra vanor.

50% minskning av utsläpp
För över två år sedan konstaterade Miljömålsberedningen att utsläppen från de svenska hushållen behöver minska med 50 procent till 2035 för att ligga i nivå med FN:s Parisöverenskommelse. En så kraftig reduktion kan enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC inte nås enbart genom teknisk utveckling och gradvis förändring, det krävs även förändrade beteenden och minskad konsumtion.

Reklamförbud
Inte minst varor och tjänster med stor klimatpåverkan, så kallade fossiltunga produkter, behöver minska. Som ett steg i omställningen föreslår rapporten ett förbud mot reklam för fossila bränslen, fossildrivna bilar och flygresor. Senare samma dag (5 juni!) föreslog även FN:s generalsekreterare Guterres ett förbjud för fossil reklam. Läs mer om Guterres förslag här: The Guardian.

Rapporten presenteras kort i en debattartikel här: ”Alla partier borde ställa sig bakom ett förbud mot fossilreklam i EU” – Aktuell Hållbarhet.

RAPPORTEN
Läs rapporten Klimatkonsumenterna här.

KONTAKT
Markus Larsson, Postdoktor. Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), KTH, Stockholm
marklars@kth.se