Den nya rapporten ”Unlocking a Better Future” lägger den vetenskapliga grunden för alla samtal på konferensen Stockholm+50. Mistra Sustainable Consumption har varit med och gjort en bakgrundsrapport för denna. 

1972 höll FN i en miljökonferens i Stockholm som kallades ”Förenta nationernas konferens om mänsklig miljö” eller ”Stockholmskonferensen” och i år uppmärksammas att det var 50 år sedan med en mängd olika konferenser och events mellan 2-3 juni. Som bakgrund till dettta har Stockholm Environment Institute (SEI) gjort en ambitiös rapport som kallas ”Stockholm+50: Unlocking a Better Future”. Den sammanställer det miljömässiga läget just nu i världen.

Mer rättvis konsumtion
En av bakgrundsrapporterna till denna har Göran Finnveden, professor KTH och programchef på Mistra Sustainable Consumption skrivit tillsammans med Carl Dalhammar, docent Lunds universitet. Den heter ”Making governance better for fair and sustainable consumption” och handlar om hur vi politiskt kan styra mot en mer hållbar och rättvis konsumtion.

Läs bakgrundsrapporten Making governance better for fair and sustainable consumption här.  

Läs hela rapporten Stockholm+50: Unlocking a Better Future  här.