80-90% av de 10 miljoner ton möbler och inredning som slängs inom EU varje år grävs ned eller bränns. Foto: Pexels/Pixabay

Inredningssektorn är lite bortglömd när vi pratar om hållbarhet och miljöpåverkan. Men trots många hinder finns det goda exempel på företag i denna sektor som jobbar med hållbarhet. Och bland de svenska exemplen i en ny rapport återfinns bland annat Retuna och IKEA.

De största utsläppen från inredningssektorn kommer när man utvinner råmaterialen. Dessutom skapar inredning stora mängder avfall. Ungefär 80-90% av de 10 miljoner ton möbler och inredning som slängs inom EU varje år grävs ned eller bränns. Bland europeiska konsumenter har deras textilkonsumtion högst miljöpåverkan efter mat, transport och bostad. De mesta textilier som konsumeras i Sverige är dessutom producerade utanför EU, 79% av utsläppen sker där.

Men utsläppen och avfallet kan minska drastiskt med nya mer hållbara affärsmodeller. En tidigare studie om miljöpåverkan av kontorsinredning visar att nya cirkulära affärsmodeller kan minska koldioxidutsläpp upp till 50%.

Inredningssektorn nyckelroll i EU
I en ny rapport av forskarna Oksana Mont, Matthias Lehner och Heather Schoonover vid Lunds universitet ges nu konkreta exempel på hur framgångsrika hållbara affärsmodeller inom inredning och textilbranschen ser ut.

– Inredningssektorn spelar en nyckelroll i EU: s ekonomi och har många möjligheter att minska sin betydande miljöpåverkan, säger Oksana Mont, professor i styrning mot hållbar konsumtion vid Lund universitet.
– Det är också en sektor där många spännande exempel på affärsmodellinnovation börjar förekomma, inklusive cirkulära affärsmodeller, uthyrning och delning.

Vad är det som är nytt som man inte visste förut?
– En slutsats som var lite förvånande är att det är inte bara tillverkare av möbler och hemtextilier som introducerar nya affärsmodeller, utan även andra aktörer från den offentliga sektorn, inredningsbyråer och nystartade företag som öppnar upp nya marknader genom att skapa innovativa och ofta hållbara affärsmodeller.

Har du ett konkret exempel på detta?
– Retuna är världens första återbruksgalleria, L2Go erbjuder streamingtjänster för badrumstextilier, Beleco erbjuder abonnemang på möbler, Off2Off är en marknadsplats för återanvändning av möbler inom offentlig sektor, IKEA testar återbrukstjänster på Retuna och utvecklar andra cirkulära lösningar för möbler.

Rapportförfattarna identifierar också ett antal trender som ytterligare kan stödja den hållbara utvecklingen av inredningsbranschen som till exempel ökad acceptans och efterfrågan på återanvändning och rekonditionering, alltså att reparera och fräscha upp, samt uthyrning och delning av textilier och möbler.

– Dessa företag, tillsammans med bredare trender som pekar på ökat intresse för dessa frågor, kan fungera som inspiration för andra och hjälpa till att integrera dessa affärsmodeller i inredning och andra sektorer, säger Oksana Mont.

RAPPORTEN:
Läs hela rapporten Business models for sustainable consumption här.

KONTAKT:
Oksana Mont, Professor i styrning mot hållbar konsumtion, Internationella Miljöinstitutet, Lund universitet
Telefon: +46 46 222 0250
oksana.mont@iiiee.lu.se

Matthias Lehner, biträdande universitetslektor, IIIEE, Lunds universitet
Telefon: +46 46 222 02 07
matthias.lehner@iiiee.lu.se