Agendas klimatspecial som sändes i SVT i oktober 2021 var ett nytt format där forskarna fick en mycket större roll och politikerna var tvungna att förhålla sig till forskarnas synpunkter i direktsändning. Tre av Mistra Sustainable Consumption forskare, Karin Bradley, Göran Finnveden och Jörgen Larsson var med som experter.

Johan Bergendorff, vetenskapsjournalist på SVT och inhoppande programledare på Agenda, hur valde ni ut forskare för panelen?
Jag fick uppdraget att leta upp forskare som hade både hög och bred vetenskaplig kompetens inom de fyra ämnesfält vi valt ut samt själva räknat på vilken effekt konkreta politiska styrmedel/åtgärder har för utsläppsminskningar. De skulle dessutom förstås ha förmågan att i direktsänd TV snabbt och begripligt kunna förklara sina slutsatser.

Vad fick ni för reaktioner?
Vi fick en del skäll från politiska partier före sändningen att vi valt forskare för smalt eller med en särskild agenda och kring hur vi fördelat ämnena mellan partierna, men efteråt upplevde vi nästan bara beröm. Reaktionen från tittarna var positiv och stark: vi vill ha mer sådana här program om andra ämnen, vi är trötta på politisk pajkastning. Både politikerna och forskarna som medverkade i sändningen verkade också överlag nöjda med resultatet.

Är det viktigt att forskare får höras och synas mer i den politiska debatten kring klimatfrågan?
Jag tycker det är uppfriskande när forskare och politiker möts i samtal på det här sättet vi prövade i ”Klimatutmaningen”, det tvingade forskarna att bli tydliga och begripliga, och politikerna att undvika överdrifter som kan faktakollas av experter i direktsändning. Jag skulle önska att ännu fler forskare deltog i samhällsdebatten i TV och klargjorde vad deras och andras studier visat. Det skulle sannolikt påskynda och evidensbasera den samhällsutveckling som tex IPCCrapporterna visar måste ske för att begränsa klimatförändringarna snarast möjligt.

Kommer ni att göra det igen?
SVT har redan gjort en liknande sändning: Utfrågning om gängvåldet | SVT Nyheter 12/10, då också med forskare som inledare, men inte som utvärderare av de politiska åtgärderna efteråt. Med tanke på den starka positiva responsen så kan jag väl tänka mig att det kan bli ytterligare sådana här utfrågningar under valåret 2022. En om skolan planeras i vår med liknande upplägg.

Jonatan Järbel