I rapporten Flygresorna och klimatet undersöker forskare från Chalmers och Göteborgs Universitet anledningarna bakom svenska folkets flygresande och om de kan tänka sig att ändra sina resvanor. En av de vanligaste anledningarna, som står för största andelen utsläpp, är att resa till sol och värme. Forskarna visar att det finns stor potential att minska utsläppen om vi reser till mer närliggande destinationer för att få sol och värme, istället för till andra kontinenter. Forskarna tittade även på tjänsteresor och svenskars inställning till att ersätta dem med resfria möten, en lösning som inte var riktigt lika populär. Läs rapporten i sin helhet här.